Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

Z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego w naszej bibliotece powstała wystawa prezentująca wybrane pozycje książkowe, Stopnik.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

40. rocznica powstania STOPKI

Jesienią 1981 roku w Łomży powstało Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia był dziennikarz, reporter i wydawca Stanisław Andrzej Zagórski (1933-2015). “Stopka” zrzesza około trzystu członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie dla Polaków w kraju i za granicą. Przy Stowarzyszeniu działa Oficyna Wydawnicza, Czytelnia Prasy Dawnej, gromadzona jest kolekcja muzealna. Stowarzyszenie prowadzi policealne szkoły farmaceutyczne w wielu miastach Polski.
W obszarze szczególnych zainteresowań „Stopki” znajduje się literatura faktu w rozmaitych odsłonach tematycznych i gatunkowych. Ważne miejsce wśród wydawanych dzieł stanowią teksty socjologiczne, historyczne i antropologiczne, a także literatura piękna, w tym dla dzieci i młodzieży. „Stopka” zorganizowała liczne konkursy zarówno dla debiutujących, jak i doświadczonych twórców, m.in. konkurs na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię „Narew – ludzie, przyroda, kultura”, konkursy pamiętnikarskie: „Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie”, „Wschodnie losy Polaków”, „Zachodnie losy Polaków”, „Jak żyjesz Polaku”, „Kto mnie wychowuje?”. Znaczna część książek wpisuje się w serię wydawniczą Zaczepki, a także Serię Glogerowską, której poszczególne tomy ukazują się nieprzerwanie od 1995 roku.

“Stopka”, przy wsparciu takich autorytetów naukowych, jak profesorowie Henryk Samsonowicz i Janusz Tazbir prowadzi doroczny konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, wielkiego etnografa i autora słynnej “Encyklopedii staropolskiej”. Nagroda glogerowska jest przyznawana za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Mogą ją otrzymywać Polacy mieszkający w kraju i za granicą. Wśród jej laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides, Bronisław Gołębiowski, Franciszek Ziejka, Józef Borzyszkowski, Kazimierz Sopuch, Piotr Kowalski i Włodzimierz Pawluczuk, a także najbardziej cenieni animatorzy życia kulturalnego w regionach. Każdemu rozdaniu nagród towarzyszy sesja naukowa, w której uczestniczą uczeni i działacze kulturalni z całego kraju.
W siedzibie Stowarzyszenia została utworzona Czytelnia Prasy Dawnej, która obejmuje zbiór przedwojennych czasopism wydawanych w Łomży i w innych miastach regionu północno-wschodniego. W oparciu o zasoby Czytelni Prasy Dawnej powstawały monografie miejscowości, parafii, organizacji społecznych, szkół, biografie osób ważnych w historii regionu, a także liczne artykuły prasowe. Czytelnia ułatwia prace badawcze i przyczynia się do promocji historii regionu. Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest prof. dr hab. Ludwik Malinowski, autor licznych prac naukowych, artykułów i recenzji z zakresu historii najnowszej i politologii, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego w naszej bibliotece powstała wystawa prezentująca wybrane pozycje książkowe, Stopnik. Bezcenny rocznik Stopkowej rodziny oraz inne artykuły z prasy lokalnej przybliżające długą historię stowarzyszenia.
Skip to content