Z okazji 45. istnienia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę prezentującą wybrane publikacje związane z działalnością społeczną i kulturalną Towarzystwa. ŁTN powstało z inicjatywy Heleny Czernek, lokalnej działaczki i animatorki kultury w Łomży, która kierując łomżyńską biblioteką zgromadziła archiwalia, dokumenty oraz wydawnictwa ludzi związanych z ziemią łomżyńską.

W trakcie wieloletniej działalności Towarzystwo wydało blisko 200 publikacji, niewielką część z nich prezentuje nasza wystawa. Artykuły ze „Studiów Łomżyńskich”, „Polszczyzny Mazowsza i Podlasia” oraz inne publikacje, które na co dzień udostępnia Dział Informacyjno-Bibliograficzny naszej biblioteki, wśród nich między innymi „Nazewnictwo miejskie współczesnej Łomży” oraz „Powódź” Feliksa Bernatowicza.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów za swoją działalność zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymało Nagrodę i Medal Zygmunt Glogera, a w ubiegłym roku wyróżnione certyfikatem Podlaskiego Żubra NGO’s.

Wystawę można obejrzeć w pokoju 212, na II piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej, w budynku gdzie swoją siedzibę ma również Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Władzom Towarzystwa i wszystkim członkom serdecznie gratulujemy tak zacnego jubileuszu i życzymy kolejnych lat prężnej działalności na rzecz krzewienia i upowszechniania wiedzy o ziemi łomżyńskiej.

Skip to content