Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

Zapraszamy do obejrzenia wystawy z okazji 65. rocznicy urodzin ks. Jerzego Sikory

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

65. rocznica urodzin ks. Jerzego Sikory

W 1959 roku w Rajgrodzie urodził się Jerzy Sikora, przyszły ksiądz, poeta, eseista, historyk literatury, krytyk literacki, profesor uczelni w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przed laty był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz redaktorem naczelnym „Głosu Katolickiego”. W ciągu blisko 40-letniej pracy twórczej zdobył wiele poetyckich laurów, napisał pierwsze w Polsce monografie: londyńskiej grupy poetyckiej „Merkuriusza” i „Kontynentów” oraz twórczości kaznodziejskiej ks. Józefa Tischnera. Jest autorem dziewięciu zbiorów poetyckich, m.in. Szukam błękitu, Zrywanie dekoracji, Jestem złodziejem światła, Chińska porcelana, książki prozatorskiej Pęknięte lustro oraz pięciu książek naukowych. Publikował w czasopismach „Akcent”, „Arcana”, „Fraza”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Twórczość”, „Więź”. W latach 1987-1993 dla Sekcji Polskiej Radia BBC w Londynie przygotowywał audycje do programu „Wiara i świat współczesny”.
Jest laureatem nagrody Świętego Brata Alberta, Nagrody im. Józefa Czechowicza, Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera. Otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2023 r. w czasopiśmie „Nowe Książki” została zaprezentowana od strony literackiej i naukowej sylwetka księdza Jerzego Sikory. Obecnie jest on redaktorem naczelnym czasopisma „Colloquia Litteraria” [https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl].
Z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży łączą poetę związki szczególne. W latach 1995-2001 współorganizował z biblioteką „Czerwce Literackie”, a w latach późniejszych przewodniczył jury Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza. Ostatni raz gościł w MBP w ubiegłym roku podczas promocji książki Życie bez karnawału. Szkice krytycznoliterackie.
Ks. Jerzy Sikora obecnie mieszka w Mrozach Wielkich koło Ełku.
Skip to content