Prezentowane w niniejszym opracowaniu teksty i materiały ukazują losy łomżyńskich emigrantów. Są one świadectwem efektywnych badań, które stanowią dobrą bazę do poszukiwań własnych. Wskazują także tropy do odkrywania tożsamości i dziedzictwa, jakie pozostawiły nam minione pokolenia, nasi przodkowie i ich potomkowie, niekiedy rozsiani po całym świecie.

Skip to content