“Publikacja trzymana w rękach opisuje pięć gmin wiejskich z powiatu łomżyńskiego – gminę Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica i Wizna. Czytelnik nie znajdzie tu opisów miejsc zakwalifikowanych do rejestru zabytków. nie to było celem niniejszego opracowania. Zależało nam raczej na tym, aby pokazać miejsce życia lokalnej ludności – a to wyraźnie związane jest z wszechotaczającą nas przyrodą. Większość mieszkańców wspomnianych gmin pracuje w sektorze rolnym i z tą ziemią codziennie ma do czynienia. Nie wszyscy dostrzegają subtelne piękno wokół siebie, towarzyszące od najmłodszych lat. Jednak pomimo ciężkiej pracy niektórzy potrafią zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć wokół i poczuć wdzięczność za swój świat.”
Autorka i twórcy prac

 

 

Opracowanie książki jest częścią zadania pt.: “Tu żyję, to znam, tu działam”, czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku realizowanego przez Fundację EKOSTER w ramach projektu grantowego w zakresie poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w działaniu “Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy “LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji.”

Skip to content