Już po raz 11 bibliotekarze spotkają się na Ogólnopolskim Kongresie, tym razem w formule online. Tematem wystąpień ekspertów, pisarzy i bibliotekarzy będą tematy związane z obecną rzeczywistością. Globalne zatrzymanie, hybrydowa rzeczywistość i oddzielające je momenty przyspieszeń. Niepewność, zmiana priorytetów, nieustające poszukiwania innej formuły działań. Zostaliśmy wciągnięci w zmianę, której nikt z nas nie mógł się spodziewać i jesteśmy w samym jej środku. Nie wiemy przy tym kiedy i jak to wszystko się skończy.

Jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Jak budować relacje i komunikować się z otoczeniem? Jak świadomie wykorzystać czas zatrzymania i stać się bardziej uważnym na potrzeby drugiego człowieka, w czasie wirtualnych relacji? Skąd czerpać siłę i inspirację do dalszych działań? I wreszcie jak nie zapomnieć o sobie, swoich marzeniach i o tym, co dla nas ważne?

Odpowiedzi na te pytania być może znajdziemy w czasie 11. Kongresu Bibliotek. Bibliotekarze łomżyńscy uczestnicząc w tym wydarzeniu, chcą wspólnie doświadczać, słuchać i rozmawiać o tym, jak wykorzystać szansę na rozwój w nowej rzeczywistości, gdy ludzie wokół nas widzą w niej tylko ograniczenia.

 

Skip to content