Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży rozpoczęła realizację kolejnego projektu, dofinansowanego ze środków zewnętrznych. Ku Niepodległej # Łomża to cykl wydarzeń adresowanych do szerokiego gremium odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Obejmują one spotkania z pisarzami i z historykami, wycieczki i spacery śladami dawnych wydarzeń i postaci mających również związki z Łomżą, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy kardynał Stefan Wyszyński.

Skip to content