“Książka dr Marii Bauchrowicz-Tockiej pt. Łomżyńskie historie prawdziwe. Ludzie. Miejsca. Zdarzenia wnosi bardzo interesujące watki do całościowego poznania historii miejsc i mieszkańców samej Łomży jak i regionu łomżyńskiego. Jest to zbiór opowieści o ludziach, lokalnych bohaterach danych miejscowości oraz takich, których sława wykraczała często poza granice regionu łomżyńskiego. W publikacji znalazły się też fragmenty opowiadające o postaciach m.in. ze świata polityki, które odegrały znaczący wpływ na kształtowanie wśród mieszkańców ziemi łomżyńskiej katalogu wartości, związanych chociażby z patriotyzmem czy katolicyzmem.
Równie ciekawie przedstawiają się opowieści, dotyczące codziennego życia “zwykłych” ludzi, ich problemów i słabości, także czynów podziwianych przez innych, w tym sąsiadów, różnorodnych ciekawostek i sensacji, którymi zainteresowani byli czytelnicy periodyków czytanych w owym czasie przez mieszkańców regionu. Miejsca i zdarzenia przedstawione w tej publikacji oraz bohaterowie opisywanych wydarzeń składają się na pewną całość, stanowiącą bardzo dobry plon “opowieści historycznej”, zachęcającej do głębszego poznania historii ziemi łomżyńskiej zapisanej na łamach analizowanej przez Autorkę prasy.”
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

 

Maria Bauchrowicz-Tocka – dziennikarka Tygodnika Podlaskiego “Kontakty”, autorka dwóch monografii “Łomża i region na łamach polskiej prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego” (2018), “My z Łomży. 60 lat Łomżyńskiego Oddziału Towarzystwa przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (2019), artykułów naukowych i popularyzujących historie ziemi łomżyńskiej, współautorka “Słownika biograficznego kobiet kultury”, t. 2 (2018). Laureatka Nagrody Prezydenta Łomży “za szczególne dokonania w dziedzinie kultury” (2019), stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2019).

Skip to content