Okres rządów Władysława Gomułki jest jednym z najsłabiej rozpoznanych w dziejach PRL. Publikacja niniejszego tomu stanowi próbę zmniejszenia tej luki badawczej w ujęciu regionalnym. Prezentowane artykuły są plonem konferencji naukowej pod tytułem „»Mała stabilizacja« w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura”, zorganizowanej 24 listopada 2011 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Oddajemy do rąk Czytelników książkę opisującą najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie oraz wprowadzającą do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń na temat Polski północno-wschodniej w latach 1956–1970.

Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, t. 17.

Skip to content