Niniejsze dzieło przedstawia nam Podlasie, jakiego nie znamy. Pełne jest wierzeń i różnorodnych mitów. To region, w którym chrześcijaństwo prawosławne miesza się z katolickim. Mieszanka ta stanowi ciekawy tygiel kulturowy, którego nie możemy spotkać w żadnym innym rejonie Polski. Warto również wspomnieć, że oba odłamy chrześcijaństwa żyją tam w symbiozie. Ludzie, którzy chodzą na co dzień do kościołów katolickich, potrafią trzymać na strychu ikony świętego Mikołaja Cudotwórcy. Mieszkańcy Podlasia są pełni przesądów. Książka ta w niezwykły sposób chwyta i opisuje ten bliski, lecz zarazem odległy nam świat.

Skip to content