Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. Obrady sesji zdominował temat rewitalizacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ulicy Długiej 13. Fundusze na opracowanie dokumentacji zostały zabezpieczone w ramach Norway grants. Finansowanie projektu  „Książka – Pasja – Zawód. Książnica Łomżyńska oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży” planowane jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Młodych radnych powitał zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, który przybliżył obradującej w Hali Kultury młodzieży temat planowanych zmian w siedzibie biblioteki przy ulicy Długiej 13.

– Liczę, że Wasza determinacja, zaangażowanie w sprawy miasta zaowocuje pomysłami na zagospodarowanie tego budynku – mówił, podkreślając, że głos młodych ludzi będzie w tym przypadku kluczowy, gdyż zamiarem władz miasta jest stworzenie nowoczesnego miejsca do wypożyczania książek, czytania, uczenia się, ale także spotkań o charakterze kulturalnym, naukowym, czy edukacyjnym. Jako wzorzec, wiceprezydent zaproponował bibliotekę, przy ulicy Koszykowej w Warszawie.

– To połączenie tradycji z nowoczesnością, przykład  tego jak zagospodarować przestrzeń, aby była przyjazna i zachęcająca do odwiedzania.

Dyrektor łomżyńskiej biblioteki Teresa Fromelc – Pawelczyk, przekonywała o konieczności wykonania remontu budynku biblioteki głównej przy ulicy Długiej. Młodym radnym zaprezentowane zostały fotografie archiwalne zabytku, który po rewitalizacji łączyć będzie tradycję z nowoczesnością, spełni wymogi dostępności i stanie się nowoczesną oraz przyjazną instytucją kultury dla wszystkich użytkowników.

Fot.: Joanna Grabowska

Skip to content