W dniu 28 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Pogaduchy w bibliotece”. Uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi przygotowanej przez p. Ewę Kudelę i obejrzeli film przyrodniczy „Cztery pory roku” . Podziwiali malownicze walory rzeki Narwi, chronione gatunki roślin i zwierząt. Jako ciekawostkę młodzież poznała m. in. „ku przestrodze ”groźną roślinę kolczurkę klapowaną, inwazyjny gatunek, który porasta brzegi Narwi. Odbył się również minikonkurs przyrodniczy o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym.

Skip to content