Dwudziesta pierwsza edycja Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego wydanego przez Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w nowej formie. Obok danych zestawionych w tablicach statystycznych wiele informacji zaprezentowano na mapach i wykresach, co wzbogaciło zawartość publikacji. Dzięki zastosowanym zmianom, Rocznik stała się atrakcyjnym wizualnie opracowaniem zachowującym dotychczasową funkcję informacyjno-poznawczą.
Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 22 działach tematycznych. W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę polegającą na wyodrębnieniu nowego działu “Leśnictwo i łowiectwo”, zaś wybrane zagadnienia z zakresu geografii i podziału administracyjnego zostały włączone do działu “Warunki naturalne i ochrona środowiska”. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach: 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu prezentowanych informacji.

Skip to content