Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 21 działach tematycznych. W opracowaniu zostały zamieszczone także dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach: 2000, 2010, 2015, 2020 i 2021 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2021 r. Obok danych zestawionych w tablicach statystycznych wiele informacji zaprezentowano na mapach i wykresach. Zamieszczony materiał statystyczny został uzupełniony uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu prezentowanych informacji.

Skip to content