Książka opisuje dzieje podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie przez pryzmat losów pojedynczych członków. Jak zauważył sam autor – jest to pierwsza tego typu publikacja mieszcząca wyłacznie biogramy młodych konspiratorów.
[dr hab. Jacek Wołoszyn]

Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, t. 41.

Skip to content