Kolejne spotkanie w ramach projektu “Łączy nas kultura” dofinansowanego przez Fundację Świętego Mikołaja za nami. Certyfikowana instruktorka gordonowska pani Żaklina Olchowik poprowadziła dzisiejsze zajęcia edukacyjne.

Popularnie zwane gordonki to specjalne zajęcia umuzykalniające prowadzone według teorii E. E. Gordona, znanego jazzowego muzyka, ale również psychologa i pedagoga. Zajęcia gordonowskie stanowią rodzaj zajęć, których celem jest nie tylko uwrażliwienie na dźwięki i muzykę, ale również zwiększenie płynności mowy oraz poprawa dykcji maluchów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 do 36 miesięcy i najczęściej dzieli się je na trzy grupy wiekowe. Zdaniem twórcy teorii zajęć, tak wczesna ekspozycja malucha na rytmy, dźwięki i muzykę wywiera ogromny wpływ na kształtowanie jego talentu muzycznego w przyszłości. Im młodsze dzieci, tym lepiej, albowiem są w stanie odebrać więcej bodźców z otoczenia. I odwrotnie, im później zapisane, tym gorsze będą ich efekty, albowiem w tym wypadku zajęcia nie będą miały charakteru wzbogacającego, a wyrównujący.

Regularne uczestnictwo powoduje, że maluchy szybciej zaczynają mówić i śpiewać. O wiele chętniej poddają się zabawom improwizującym i kreatywnym niż ich rówieśnicy nie biorący udziału w tego typu zajęciach. Co ważne, zaobserwowano że dzieci dłużej skupiają się na wykonywanej czynności i znacznie łatwiej przychodzi im nauka języków obcych. Zajęcia gordonowskie to nie tylko walory edukacyjne, ale również emocjonalne. Stanowią bowiem doskonałą okazję do zacieśnienia więzów rodzinnych, albowiem czas spędzony na wspólnej zabawie zbliża jej uczestników do siebie. Oprócz tego, gordonki usprawniają koordynację ruchową, są okazją do treningu umiejętności interpersonalnych i spotkań z rówieśnikami.

Skip to content