W nowym województwie – kolejny artykuł z cyklu Dawno temu w bibliotece

W wyniku nowego podziału administracyjnego w 1975 roku Łomża została stolicą województwa łomżyńskiego. Dokładnie miesiąc później, 1 lipca powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łomży na czele której stanęła dyrektor Aleksandra Narolewska. Funkcję wicedyrektora sprawowała Zofia Jaśkowska, która dziesięć lat później sama została dyrektorem WBP w Łomży. Siedziba główna mieściła się w Wojewódzkim Domu Kultury na ulicy Sadowej 12. Dwa piętra budynku zajmowała Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia oraz Dział Instrukcyjno – Metodyczny w którego składzie znalazły się Jadwiga Nowakowska, Barbara Kamińska, Barbara Siudakiewicz oraz Mirosława Walewska. Dział Gromadzenia mieścił się w kamienicy na ulicy Długiej 13. Kierownikiem tego działu była Urszula Grzeszczyk, razem z nią pracowały Maria Buryniewicz, Celina Przychodzeń i Irena Słomczyńska. Z kolei na stanowiskach w Czytelni dla Dorosłych zatrudnione były Krystyna Mężeńska i Halina Rogowska.

W tamtym okresie Dział Udostępniania składał się z Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci oraz trzech filii bibliotecznych. Kierownikiem Działu Udostępniania została Aldona Obiedzińska. Pani Aldona pracę w bibliotece rozpoczęła w 1959 roku w wypożyczalni książek dla dorosłych. W chwili podjęcia przez nią pracy księgozbiór wypożyczalni liczył 9 tysięcy woluminów, z których korzystało blisko 2 tysiące czytelników. Pod jej kierownictwem liczba książek wzrosła do 34 tysięcy, a liczba czytelników zwiększyła się do 3,5 tysiąca. Do grona bibliotekarzy wypożyczalni należały Irena Alicka, Teresa Strzelczyk, a także Łucja Swoińska. Z kolei trzyosobową obsadę Oddziału dla Dzieci stanowiły Janina Dobrzycka (kierownik), Grażyna Fedorczyk i Danuta Osicka.

Filie biblioteczne znajdujące się na peryferiach Łomży od chwili powstania zawsze miały trudności lokalowe. Filia nr 1 przy ul. Sosnowej 4 zajmowała dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na wypożyczalnię i czytelnię. Na koniec roku 1975 księgozbiór filii liczył 7,5 tysiąca woluminów. Od czerwca 1975 roku kierownikiem placówki została Halina Ciuchnicka, która zastąpiła na tym stanowisku Annę Bajno.

Filię nr 2 przy ul. 22 lipca 79 (obecnie ul. Dworna) prowadziła Zofia Pisowodzka. W zachowanych materiałach prasowych możemy przeczytać, że „Pani Zofia dba o wszystko z niezwykłą starannością. Jej zaangażowanie wykracza poza normalne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Zabiega o nowych czytelników, chorym i starszym przynosi książki do domu. Tym, którzy zmienili miejsce zamieszkania, często wozi lekturę autobusem MZK do ich nowych domów, czasem bardzo odległych od tej placówki”. Pieczę nad trzecią filią biblioteczną sprawowała Krystyna Stypułkowska. Filia nr 3 znajdowała się w budynku przy ul. Sikorskiego 249.

W 1999 roku w następstwie kolejnej reformy administracyjnej zlikwidowano województwo łomżyńskie, a Łomża stała się miastem powiatowym, natomiast naszą bibliotekę przemianowano na Miejską Bibliotekę Publiczną, w skład której wchodzą obecnie cztery filie, Oddział dla Dzieci oraz Dział Zbiorów Specjalnych.

Wpis w kronice biblioteki

Siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ul. Sadowa 12 (obecnie Liceum Katolickie)

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Łucja Swoińska w Wypożyczalni dla Dorosłych

Czytelnia Główna

Grażyna Fedorczyk – pracownik Oddziału dla Dzieci

Helena Czernek, Pelagia Perzanowska, Henryk Gała

 

 

 

 

Skip to content