telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Usługi

Książki są ogrodami uczonych.

Ali Ibn Abi Talib

Lekcje biblioteczne i zwiedzanie biblioteki

Biblioteka bezpłatnie organizuje wycieczki do swoich agend i lekcje biblioteczne. Oferta zwiedzania MBP i zajęć w bibliotece skierowana jest zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak też do studentów uczelni wyższych i innych osób, np. nauczycieli, bibliotekarzy. Przyjmowane są wyłącznie grupy zgłoszone wcześniej. Można uzgadniać program wycieczki oraz tematy lekcji bibliotecznych.

Kontakt:

• Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów:
Katarzyna Konopka, ul. Długa 13, I piętro, pok. 105,
tel. (0-86) 216-54-81 wew. 24, e-mail: kkonopka@mbp-lomza.pl

• Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego:
Daniel Frąckiewicz, ul. Długa 13, I piętro, pok. 109,
tel. (0-86) 216-54-81 wew. 28, e-mail: dfrackiewicz@mbp-lomza.pl

Książka na telefon
Biblioteka dostarcza książkę mówioną i książkę tradycyjną bezpośrednio do domów czytelników niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo z terenu Łomży.

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących agendach Biblioteki:

• Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Długa 13, I piętro,
tel. (086) 216-54-81, wew. 23

Czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

• Oddział Zbiorów Specjalnych, ul. 3 Maja 6 A,
tel. (086) 216-54-08

Czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

Internet

Biblioteka umożliwia nieodpłatne korzystanie z Internetu. Czytelnik ponosi jedynie koszty wydruków komputerowych oraz zakupu nośnika informacji, tj. płyty CD.

Internet dostępny jest w następujących agendach Biblioteki:

• Czytelnia, ul. Długa 13, II piętro

Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17,
sobota 9-14

• Oddział dla Dzieci, ul. 3 Maja 6 A

Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

• Filia nr 1, ul. Polna 16

Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota: nieczynne

• Filia nr 2, ul. Księżnej Anny 2

Czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10-18, środa: 8-16, sobota: 9-14

• Filia nr 4, ul. Spółdzielcza 31

Czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10-18, środa: 8-16, sobota: 9-14

• Filia nr 6, ul. Małachowskiego 1, lok. 3

Czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10-18, środa: 8-16, sobota: 9-14

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego i
Internetu >>

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka na zamówienie czytelników sprowadza z innych placówek bibliotecznych książki i odbitki kserograficzne (lub skany) artykułów z gazet i czasopism, których nie posiada w swoich zbiorach.

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy opisu bibliograficznego:

• książka:

– nazwisko i imię autora
– tytuł
– miejsce wydania
– rok wydania

• artykuł z gazety lub czasopisma:

– nazwisko i imię autora artykułu
– tytuł artykułu
– strony, na jakich zamieszczony został artykuł
– tytuł, rok i numer czasopisma

Usługa wypożyczeń międzybibliotecznych jest nieodpłatna. Przy zamówieniu większej ilości kserokopii czytelnik ponosi koszty usługi, według wystawionej przez placówkę realizującą zamówienie, faktury obciążeniowej.

Zamówione przez czytelnika książki udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni Głównej.

Czas realizacji zamówienia wynosi około 2 tygodni.

Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzi:
Czytelnia Główna, ul. Długa 13, II piętro, tel. 86 216 54 81, wew. 25

Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

Skip to content