telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Usługi

Książki są ogrodami uczonych.

Ali Ibn Abi Talib

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Biblioteka Narodowa za pośrednictwem terminalu znajdującego się w Bibliotece partnerskiej udostępnia pracownikom naukowym, studentom oraz wszystkim zainteresowanym korzystaniem z zasobów wiedzy cyfrowej bazy publikacji naukowych obejmującej podręczniki naukowe, czasopisma naukowe, artykuły naukowe umieszczone na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aby skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA należy zarejestrować się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13 (p. 210).
Czytelnik, który złoży stosowne oświadczenie otrzyma login i hasło do konta, a po zalogowaniu będzie mieć dostęp do wszystkich publikacji w systemie ACADEMICA. Publikacje chronione prawem autorskim można czytać po dokonaniu rezerwacji na dedykowanym terminalu.

Zapraszamy!

Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA

Oświadczenie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA

Lekcje biblioteczne i zwiedzanie biblioteki

Biblioteka bezpłatnie organizuje wycieczki do swoich agend i lekcje biblioteczne. Oferta zwiedzania MBP i zajęć w bibliotece skierowana jest zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak też do studentów uczelni wyższych i innych osób, np. nauczycieli, bibliotekarzy. Przyjmowane są wyłącznie grupy zgłoszone wcześniej. Można uzgadniać program wycieczki oraz tematy lekcji bibliotecznych.

Kontakt:

• Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów:
Barbara Piotrowska, ul. Długa 13, I piętro, pok. 105,
tel. (0-86) 216-54-81 wew. 24, e-mail: bpiotrowska@mbp-lomza.pl

• Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego:
Daniel Frąckiewicz, ul. Długa 13, I piętro, pok. 109,
tel. (0-86) 216-54-81 wew. 28, e-mail: dfrackiewicz@mbp-lomza.pl

Książka na telefon

Biblioteka dostarcza książkę mówioną i książkę tradycyjną bezpośrednio do domów czytelników niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo z terenu Łomży.

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących agendach Biblioteki:

• Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Długa 13, I piętro,
tel. (086) 216-54-81, wew. 23

Czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10-18, sobota 9-16

• Oddział Zbiorów Specjalnych, ul. 3 Maja 6 A,
tel. (086) 216-54-08

Czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-16

Komputerowy System Informacji Prawnej „Legalis”

Biblioteka umożliwia nieodpłatne korzystanie z Komputerowego Systemu Informacji Prawnej „Legalis”. Czytelnik ponosi jedynie koszty wydruków komputerowych oraz zakupu nośnika informacji, tj. płyty CD lub dyskietki.

Program „Legalis” służy do szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania informacji prawnych.

W skład programu wchodzi tzw. baza, zawierająca:
• teksty aktów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i dzienniki resortowe) w formie skanów, jak też w wersji ujednoliconej
• orzecznictwo sądowe
• wyjaśnienia i interpretacje aktów prawnych
• wzory pism
• informacje teleadresowe sądów, prokuratury i urzędów skarbowych
• informacje na temat odsetek i wskaźników

Program wzbogacony jest też o moduły komentarzowe, zawierające komentarze:
• prawa cywilnego
• prawa spółek handlowych
• prawa Unii Europejskiej
• prawa pracy

Program ma intuicyjny interfejs przez co jest prosty w obsłudze.

Komputerowy System Informacji Prawnej „Legalis” udostępnia:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Długa 13, I piętro

Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10-18, sobota 9-16

Internet

Biblioteka umożliwia nieodpłatne korzystanie z Internetu. Czytelnik ponosi jedynie koszty wydruków komputerowych oraz zakupu nośnika informacji, tj. płyty CD lub dyskietki.

Internet dostępny jest w następujących agendach Biblioteki:

• Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Długa 13, I piętro

Czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10-18,
sobota 9-16

• Oddział dla Dzieci, ul. 3 Maja 6 A

Czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-16

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego i
Internetu >>

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka na zamówienie czytelników sprowadza z innych placówek bibliotecznych książki i odbitki kserograficzne (lub skany) artykułów z gazet i czasopism, których nie posiada w swoich zbiorach.

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy opisu bibliograficznego:

• książka:

– nazwisko i imię autora
– tytuł
– miejsce wydania
– rok wydania

• artykuł z gazety lub czasopisma:

– nazwisko i imię autora artykułu
– tytuł artykułu
– strony, na jakich zamieszczony został artykuł
– tytuł, rok i numer czasopisma

Usługa wypożyczeń międzybibliotecznych jest nieodpłatna. Przy zamówieniu większej ilości kserokopii czytelnik ponosi koszty usługi, według wystawionej przez placówkę realizującą zamówienie, faktury obciążeniowej.

Zamówione przez czytelnika książki udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni Głównej.

Czas realizacji zamówienia wynosi około 2 tygodni.

Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzi:
Czytelnia Główna, ul. Długa 13, II piętro, tel. 86 216 54 81, wew. 25

Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10-18, sobota 9-16

Skip to content