telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Zestawienia bibliograficzne

Czytanie czegoś, na czym można polegać, przynosi pożytek.
Czytanie rzeczy różnorodnych sprawia – przyjemność

Seneka

Skip to content