telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Regulaminy & Dokumenty (do pobrania)

Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.

Aleksander I. Hercen

Skip to content