telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Regulaminy & Dokumenty (do pobrania)

Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.

Aleksander I. Hercen

Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
REGULAMIN WYDAWANIA KODÓW I KORZYSTANIA Z PLATFORMY LEGIMI
Regulamin konkursu Czytelnik miesiąca
Skip to content