Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
ul. Długa 13
18-400 Łomża

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Łomży i powiatu łomżyńskiego.
W skład Biblioteki wchodzą:
1. Centrala z Wypożyczalnią książek dla Dorosłych oraz Czytelnią i Informatorium Regionalnym mieszczące się przy ul. Długiej 13,
2. Odział dla Dzieci wraz z Odziałem Zbiorów Specjalnych usytuowane przy ul. 3 Maja 6A,
oraz 4 biblioteczne agendy:
• Filia Nr 1 zlokalizowana przy ul. Polnej 16,
• Filia Nr 2 znajdująca się przy ul. Księżnej Anny 2,
• Filia nr 4 mieszcząca się przy ul. Spółdzielczej 31,
• Filia Nr 6 zajmująca lokal Nr 3 przy ul. Małachowskiego 1.
Nie wszystkie placówki MBP dostosowane są do obsługi czytelników niepełnosprawnych, dlatego też dla osób z niepełnosprawnościami udostępniamy alternatywny sposób wypożyczania naszych zbiorów- książka na telefon.

Opis dostępności wejścia do budynku i jego pomieszczeń
Biblioteka Główna mieści się z zabytkowej, trzykondygnacyjnej mieszczańskiej kamienicy. Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne są dwa wejścia :
1. od ulicy Jatkowej – wejście po kilku schodach na poziom parteru,
2. od ul. Długiej – wejście także posiada kilka stopni na poziom parteru.
Wejście od ul. Jatkowej opatrzone monitoringiem i oświetleniem- 1 kamera i 1 lampa.
Oba wejścia do biblioteki uniemożliwiają swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchową. Budynek nie posiada windy, schodołazu, ani podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do wózków dla niepełnosprawnych. Na bibliotecznym dziedzińcu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia usytuowana jest na pierwszym piętrze, natomiast Czytelnia z Informatorium na drugim. Dostępność do poszczególnych pięter tylko schodami- niedostępne dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób na wózkach.
Korytarze oraz schody są ogólnodostępne- schody wyposażone są w poręcze.

informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Oddział dla Dzieci
ul. 3Maja 6A
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Oddział mieści się w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej „Zgoda”. Do budynku wchodzi się po kilku stopniach. Nie ma windy, schodolazu, ani podjazdu dla wózków. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń – zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Oddział Zbiorów Specjalnych
ul. 3Maja 6A
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Oddział mieści się w budynku Oddziału dla dzieci. Do budynku wchodzi się po kilku stopniach. Nie ma windy, schodolazu, ani podjazdu dla wózków. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. OZS udostępnia osobom z wadami wzroku 5 Czytaków do odtwarzania cyfrowych książek „książek mówionych”( książki nagrywane w systemie mp3).
Oddział obsługuje czytelników chorych i niepełnosprawnych, którym po telefonicznym zgłoszeniu dostarczane są książki do domu.( zarówno książki tradycyjne, jak też na kasetach- książka mówiona i audiobooki). W celu poprawy jakości swoich usług w 2019 r. MBP zgłosiła akces do projektu pn. Wypożyczalnie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2019 r. finansowanego ze środków MKiDN.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń – zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Fili nr 1
ul. Polna 16
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Filia znajduje się na pierwszym piętrze budynku dawnego Domu Dziecka. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodołazu czy też windy. Zarówno korytarz, jak też pomieszczenia filii pozwalają na swobodne poruszanie się po nich. Lokal nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku brak miejsc parkingowych.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń – zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Fili nr 2
ul. Ks. Anny 2
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Filia mieści się na parterze wielorodzinnego budynku znajdującego się w zasobach SM „Perspektywa”, nie ma barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze oraz pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z mieszkańcami SM „Perspektywa”, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. Lokal nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń, zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online W lokalu nie ma pętli indukcyjnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Fili nr 4
ul. Spółdzielcza 31
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Filia zajmuje lokal na parterze, w szczycie wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się w zasobach ŁSM. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach- poręcze. Brak platformy dla wózków.
Pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- wąskie przejścia i korytarze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z mieszkańcami osiedla, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń, zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. Lokal nie posiada pętli indukcyjnej.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Fili nr 6
ul. Małachowskiego 1 lok. 3
18-400 Łomża
Opis dostępności wejścia do budynku
Filia znajduje się w zasobach ŁSM. Zajmuje lokal na parterze domu wielorodzinnego.
Do budynku jest swobodny dostęp- podjazd dla wózków. Wejście oraz układ bibliotecznych pomieszczeń pozwala na bezkolizyjne korzystanie z usług.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób poruszających się na wózkach.
informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń, zwierzęta mile widziane.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. Lokal nie posiada pętli indukcyjnej.
Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 

Skip to content