telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Katalogi

Człowiek szuka książki; książka swojego czytelnika.

K. Wojciechowski

Kartoteki

• Kartoteka regionalna (do 2009 r.)
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Obejmuje opisy bibliograficzne z wydawnictw zarówno zwartych, jak też ciągłych, dotyczące terenu byłego województwa łomżyńskiego. Prowadzona jest w układzie działowym według schematu dla bibliografii regionalnych. Od 2010 r. jest realizowana jako bibliografia regionalna. Systematycznie jest uzupełniana retrospektywnie. Dostępna ze strony www Biblioteki.

• Kartoteka Ludzie ziemi łomżyńskiej (do 2009 r.)
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Prowadzona jest w układzie alfabetycznym według nazwisk osób związanych z regionem łomżyńskim. Od 2010 r. jest realizowana w ramach bibliografii regionalnej. Systematycznie jest uzupełniana retrospektywnie. Dostępna ze strony www Biblioteki.

• Kartoteka materiałów repertuarowych
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy bibliograficzne konspektów różnych zorganizowanych form pracy bibliotekarza z czytelnikiem tj. gry i zabawy, konkursy, quizy, wycieczki, lekcje biblioteczne.

• Kartoteka recenzji
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy recenzji literatury dla dzieci i młodzieży.

• Kartoteka tekstowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
(Dział Informacyjno- Bibliograficzny)

Zawiera wycinki prasowe oraz kserokopie artykułów zamieszczanych w prasie, na temat Biblioteki. Gromadzone materiały sięgają 1963 roku. Od 2021 r. jest prowadzona w wersji elektronicznej. Dostępna w wewnętrznej sieci komputerowej Biblioteki w bazie Multimedia – O nas w mediach 

Katalogi kartkowe

• Katalog alfabetyczny książek (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Informuje o książkach znajdujących się w zbiorach bibliotecznych. Zawiera pełny opis bibliograficzny, określa też lokalizację dokumentu. Umożliwia wyszukiwanie dokumentów wg nazwiska autora, bądź tytułu pracy zbiorowej. Katalog uzupełniany jest opisami bieżących nabytków.

• Katalog systematyczny książek (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Grupuje opisy bibliograficzne książek z określonych dziedzin wiedzy zgodnie z podziałem nauk Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Działy w tym katalogu oznaczone są symbolami cyfrowymi, którym przyporządkowane są określone dziedziny wiedzy.

• Katalog tytułowy książek (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Filia Nr 4)

Zawiera opisy bibliograficzne, które ułożone są alfabetycznie według tytułów książek. Określa także lokalizację dokumentu.

• Katalog poziomowo-tytułowy książek (Oddział dla Dzieci, wszystkie filie)

Zawiera opisy bibliograficzne podzielone na tzw. poziomy, odpowiadające literaturze dziecięcej dla odpowiednich grup wiekowych młodych czytelników. W obrębie poziomów opisy ułożone są alfabetycznie według tytułów książek.

• Katalog centralny książek (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów)

Zawiera opisy książek znajdujących się we wszystkich działach oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Umożliwia wyszukiwanie według nazwiska autora, bądź tytułu pracy zbiorowej.

• Katalog topograficzny (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Katalog do celów służbowych, w którym karty uszeregowane są według numerów inwentarzowych.

• Katalog książek mówionych, płyt analogowych, przeźroczy, kaset magnetofonowych

Specjalistyczne katalogi Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Katalogi komputerowe
• Katalog zbiorów on-line

Rejestruje nabytki, które wpłynęły do zbiorów Biblioteki do wszystkich działów i filii bibliotecznych. Stan zaawansowania wprowadzanych zbiorów wynosi 96%. Zawiera zbiory książkowe, czasopisma oraz zbiory specjalne.

Katalog stwarza możliwość przeszukiwania poprzez liczne indeksy np.: autorski, tytułowy, serii, wydawców, tematów oraz szereg kryteriów wyszukiwawczych.

Zobacz katalog w wersji on-line >>https://www.lomza-mbp.sowa.pl/

 

Komputerowe bazy danych (Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zobacz też bazy Biblioteki Narodowej w wersji on-line >>
https://www.bn.org.pl/

>• Katalog Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Komputerowy katalog zbiorów Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Zawiera opisy książek włączonych do zbiorów biblioteki od 1990 r.

Zobacz też bazy Książnicy Podlaskiej w wersji on-line >>
https://opac.ksiaznicapodlaska.pl/

• Bibliografia Łomżyńska

Rejestruje piśmiennictwo dotyczące Łomży i powiatu łomżyńskiego. Dostępna z witryny internetowej MBP w Łomży.

 

Skip to content