telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Katalogi

Człowiek szuka książki; książka swojego czytelnika.

K. Wojciechowski

Kartoteki

• Kartoteka osobowa
(Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy materiałów dotyczących osób, które odegrały znaczącą rolę w cywilizacji oraz w kulturze polskiej i obcej. Kartoteka ta obejmuje pisarzy, odkrywców, malarzy itp.

• Kartoteka zagadnieniowa
(Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy materiałów na temat zagadnień z różnych dziedzin wiedzy.

• Kartoteka regionalna
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Oddział dla Dzieci)

Obejmuje opisy bibliograficzne z wydawnictw zarówno zwartych, jak też ciągłych, dotyczące terenu byłego województwa łomżyńskiego. Prowadzona jest w układzie działowym według schematu dla bibliografii regionalnych.

• Kartoteka Ludzie ziemi łomżyńskiej
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Prowadzona jest w układzie alfabetycznym według nazwisk osób związanych z regionem łomżyńskim.

• Kartoteka materiałów repertuarowych
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy bibliograficzne konspektów różnych zorganizowanych form pracy bibliotekarza z czytelnikiem tj. gry i zabawy, konkursy, quizy, wycieczki, lekcje biblioteczne.

• Kartoteka recenzji
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy recenzji literatury dla dzieci i młodzieży.

• Kartoteka historii literatury
(Czytelnia Główna)

Obejmuje opisy artykułów, dotyczących istotnych zagadnień z teorii i historii literatury, tak polskiej, jak też obcej. Znaleźć tu można między innymi informacje, dotyczące motywów literackich.

• Kartoteka zestawień bibliograficznych
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Obejmuje opisy zestawień bibliograficznych, zamieszczonych w czasopismach i książkach, dostępnych w zbiorach Biblioteki.

• Kartoteka tekstowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
(Dział Informacyjno- Bibliograficzny)

Zawiera wycinki prasowe oraz kserokopie artykułów zamieszczanych w prasie, na temat Biblioteki. Gromadzone materiały sięgają 1963 roku.

• Kartoteka materiałów ilustracyjnych
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zawiera opisy materiałów o charakterze ilustracyjno-zdjęciowym, np. tematyczne zestawienia fotograficzne Centralnej Agencji Fotograficznej, fotografie twórców literackich, wielkich odkrywców, czy też zdjęcia związane z regionem.

Katalogi kartkowe

• Katalog alfabetyczny książek (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Informuje o książkach znajdujących się w zbiorach bibliotecznych. Zawiera pełny opis bibliograficzny, określa też lokalizację dokumentu. Umożliwia wyszukiwanie dokumentów wg nazwiska autora, bądź tytułu pracy zbiorowej. Katalog uzupełniany jest opisami bieżących nabytków.

• Katalog systematyczny książek (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Grupuje opisy bibliograficzne książek z określonych dziedzin wiedzy zgodnie z podziałem nauk Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Działy w tym katalogu oznaczone są symbolami cyfrowymi, którym przyporządkowane są określone dziedziny wiedzy.

• Katalog tytułowy książek (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Filia Nr 4)

Zawiera opisy bibliograficzne, które ułożone są alfabetycznie według tytułów książek. Określa także lokalizację dokumentu.

• Katalog poziomowo-tytułowy książek (Oddział dla Dzieci, wszystkie filie)

Zawiera opisy bibliograficzne podzielone na tzw. poziomy, odpowiadające literaturze dziecięcej dla odpowiednich grup wiekowych młodych czytelników. W obrębie poziomów opisy ułożone są alfabetycznie według tytułów książek.

• Katalog centralny książek (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów)

Zawiera opisy książek znajdujących się we wszystkich działach oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Umożliwia wyszukiwanie według nazwiska autora, bądź tytułu pracy zbiorowej.

• Katalog topograficzny (wszystkie komórki udostępniania MBP)

Katalog do celów służbowych, w którym karty uszeregowane są według numerów inwentarzowych.

• Centralny Katalog Prasy (Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zawiera informacje na temat lokalizacji czasopism w wybranych bibliotekach łomżyńskich.

• Centralny Katalog Zbiorów Regionalnych (Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zawiera informacje na temat literatury regionalnej w zbiorach bibliotek powiatu łomżyńskiego.

• Katalog książek mówionych, płyt analogowych, przeźroczy, kaset magnetofonowych

Specjalistyczne katalogi Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Katalogi komputerowe

• Katalog książek

Rejestruje nabytki, które wpłynęły do zbiorów Biblioteki do wszystkich działów i filii bibliotecznych. Stan zaawansowania wprowadzanych zbiorów wynosi ponad 96%.

Katalog stwarza możliwość przeszukiwania poprzez liczne indeksy np.: autorski, tytułowy, serii, wydawców, tematów oraz szereg kryteriów wyszukiwawczych.ComputerRoom

Zobacz też katalog w wersji on-line >>MAK WWW

• Katalog czasopism

Zawiera podstawowe informacje o gazetach i czasopismach znajdujących się w Czytelni i innych agendach Biblioteki.

Komputerowe bazy danych (Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zobacz też bazy Biblioteki Narodowej w wersji on-line >>
[http://mak.bn.org.pl/]

>• Katalog Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Komputerowy katalog zbiorów Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Zawiera opisy książek włączonych do zbiorów biblioteki od 1990 r.

Zobacz też bazy Książnicy Podlaskiej w wersji on-line >>
[http://katalog.ksiaznicapodlaska.pl]

• Bibliografia Łomżyńska

Rejestruje piśmiennictwo dotyczące Łomży i powiatu łomżyńskiego. Dostępna z witryny internetowej MBP w Łomży.

• Komputerowy System Informacji Prawnej Legalis

Zawiera akty prawne Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz dzienników resortowych (skany i teksty jednolite) wraz z orzecznictwem, wyjaśnieniami i wzorami pism. Można znaleźć dane teleadresowe sądów, prokuratury i urzędów skarbowych. Baza posiada też komentarze do prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Aktualizowana na bieżąco. Dostępna z komputerów Działu Informacyjno-Bibliograficznego MBP w Łomży.

Skip to content