telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Biblioteka Główna

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

Michael Gorman

Czytelnia Główna

ul. Długa 13, II piętro
tel. 86 216-54-81, wew. 26

email: info@mbp-lomza.pl

Bibliotekarze: Krystian Kosakowski, Klaudia Wykowska

• Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10-18, sobota 9-14

• Zbiory udostępniane na miejscu:
– księgozbiór naukowy, popularno-naukowy z różnych dziedzin wiedzy,
encyklopedie, słowniki, informatory (20.356 wol. bez czasopism oprawnych)
– bieżąca prasa (175 tytułów w tym 70 tyt. w wersji elektronicznej; 27 tyt. dot. regionu)
– gazety i czasopisma z lat ubiegłych (1.569 wol. oprawnych i 2.982 roczniki nieoprawnych)

• Katalog komputerowy: obejmuje cały księgozbiór Czytelni, umożliwia przeszukiwania poprzez indeksy: autorski, tytułowy, serii, wydawców, tematów, itp.

• Katalogi kartkowe: zamknięte 31.12.2007 roku

• Kartoteki: osobowa, zagadnieniowa, historii literatury

• Ksero: odpłatne

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

• IBUK Libra – publikacje w wersji cyfrowej

• Wypożyczenia międzybiblioteczne: w celu dostarczenia czytelnikowi brakujących w zbiorach MBP materiałów z innych bibliotek w postaci oryginałów lub reprodukcji np. kserokopii

• ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

• Prowadzi lekcje i wycieczki biblioteczne dla uczniów szkół średnich

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

ul. Długa 13, II piętro
tel. 86 216-54-81, wew. 26

email: info@mbp-lomza.pl

Kierownik: Daniel Frąckiewicz

• Zbiory udostępniane na miejscu w Czytelni (pok. 210):
– księgozbiór regionalny, informacyjny i bibliograficzny (8.854 wol. z czasop. opr.)
– łomżyńskie dokumenty życia społecznego (7.612 jednostek)

 

• Katalog komputerowy: obejmuje cały księgozbiór, umożliwia przeszukiwania poprzez indeksy: autorski, tytułowy, serii, wydawców, tematów, itp.

• Katalogi kartkowe: alfabetyczny i systematyczny (zamknięte 31.12.2006 roku), centralny katalog prasy, centralny katalog zbiorów regionalnych

  • Bibliografia regionalna: rejestruje piśmiennictwo dotyczące Łomży i powiatu Łomżyńskiego. Od 2010 r. prowadzona jest w wersji elektronicznej.Uzupełniana retrospektywnie o wcześniejsze lata. Dostępna on-line ze strony głównej biblioteki.
  • Kartoteka regionalna obejmująca swym zasięgiem teren byłego województwa łomżyńskiego zawiera opisy bibliograficzne dotyczących regionu. Zamknięta 31.12.2009r.
  • Kartoteki zestawień bibliograficznych, materiałów ilustracyjnych, tekstowa dotycząca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

• Internet: bezpłatny
• IBUK Libra – publikacje w wersji cyfrowej
• „Legalis” – Komputerowy system informacji prawnej: udostępniany bezpłatnie

• Umożliwia odpłatne wykonanie wydruków komputerowych, a także zapisanie informacji na nośnikach elektronicznych (płyty CD), które można nabyć po cenie zakupu u dyżurującego bibliotekarza

Oddział Zbiorów Specjalnych

email: zbspec@mbp-lomza.pl

ul. 3 Maja 6 A
tel. 86 216-54-08

Bibliotekarz: Anna Kamińska

• Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

• Zbiory: udostępniane na miejscu i na zewnątrz, w tym wydawnictwa z dziedziny sztuki, reprinty, płyty analogowe, płyty CD, nuty, mapy, przeźrocza, kasety magnetofonowe, kasety video, książki mówione, audiobooki  dla czytelników niewidomych i niedowidzących, materiały do nauki języków obcych, fotografie, medale, prace plastyczne

• W październiku 2013 r. placówka otrzymała w darze ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “LARIX” im. H. Ruszczyca książki mówione nagrane w formie cyfrowej dla czytelników niewidomych i niedowidzących do wypożyczania w formacie „CZYTAK”.

• Prasa bieżąca: czasopismo „Zagraj to Sam” oraz “Pochodnia” (także w wersji brail.) udostępniane na miejscu

• Katalogi: książek – alfabetyczny i systematyczny wg UKD oraz katalogi poszczególnych rodzajów zbiorów specjalnych

• Książka na telefon: „książka mówiona” dostarczana bezpośrednio do domów czytelników niewidomych z terenu Łomży

• Punkty „książki mówionej”: zlokalizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łomży, MBP Kolno, MBP Zambrów i BPG Turośl

• Współpracuje z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Łomży i Biblioteką Centralną PZN w Warszawie

 

 

 
 
Oddział dla Dzieci

Andrzejki-2013-006.jpgul. 3 Maja 6 A
tel. 86 216-54-08

email: oddzdzieci@mbp-lomza.pl

Kierownik: Renata Igielska

Bibliotekarze: Magdalena Semeniuk, Aleksandra Morawska, Marta Cwalina

• Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-17, sobota 9-14

• Zbiory: 33.125 wol. ( w tym 150 wol. czasopism oprawnych), udostępniane na zewnątrz w wypożyczalni i na miejscu w czytelni

• Księgozbiór dla dzieci i młodzieży, w tym:
– literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy
– literatura piękna polska i obca
– lektury szkolne, książki edukacyjne
– komiksy

• Wolny dostęp do księgozbioru w wypożyczalni

• Katalogi: alfabetyczny, tytułowy, systematyczny wg UKD, wg poziomów wiekowych, wg gatunków literackich

• Czytelnia: 36 miejsc do korzystania ze zbiorów na miejscu

• Księgozbiór podręczny: w tym leksykony, słowniki, encyklopedie, atlasy, udostępniany na miejscu

• Prasa bieżąca dziecięca i młodzieżowa: 21 tytułów, udostępniana na miejscu

• Kartoteki: regionalna, osobowa, zagadnieniowa, materiałów repertuarowych, recenzji

• Kącik malucha a w nim książki, gry edukacyjne i przybory do rysowania

• Ksero: odpłatne

• Internet: bezpłatny

• Umożliwia odpłatne wykonanie wydruków komputerowych, a także zapisanie informacji na nośnikach elektronicznych (płyty CD), które można nabyć po cenie zakupu u dyżurującego bibliotekarza

• Organizuje w ramach programu edukacji czytelniczej: bezpłatne lekcje biblioteczne (rezerwacji terminu lekcji bibliotecznej można dokonywać osobiście lub telefonicznie), spotkania z autorami książek dla dzieci, konkursy plastyczne i literackie, wystawy prezentujące twórczość artystyczną dzieci, wystawy prac pokonkursowych, przedstawienia teatralne (dzieci – dzieciom), akcje z cyklu Cała Polska czyta dzieciom

• Współpracuje z przedszkolami i szkołami

strona internetowa http://www.bibliotekadladzieci.pl/

facebook Facebook Oddział dla Dzieci

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Wypożyczalnia dla Dorosłych

ul. Długa 13, I piętro
tel. 86 216-54-81, wew. 23

email: wypozyczalnia@mbp-lomza.pl

Bibliotekarze: Katarzyna Konopka,  Justyna Kozicka, Maciej Jarnutowski

• Czynna:
poniedziałek- piątek w godz. 10-18,

sobota w godz. 9-14

• Zbiory: 55.361 wol., w tym:
– prace naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy
– literatura piękna polska i obca
– lektury z zakresu gimnazjum i szkoły średniej, podręczniki akademickie

• Wolny dostęp do księgozbioru

• Udostępnia księgozbiór na zewnątrz czytelnikom dorosłym i młodzieży od lat 15

• Katalog komputerowy: obejmuje cały księgozbiór wypożyczalni, umożliwia przeszukiwanie poprzez indeksy: autorski, tytułowy, serii, wydawców, tematów i inne.

• Książka na telefon: dostarczana bezpośrednio do domów czytelników niepełnosprawnych ruchowo z terenu Łomży

• Punkty biblioteczne: Zakład Karny w Czerwonym Borze, Zakład Karny w Grądach Woniecko

Skip to content