telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Zbiory

Ten jest najszczęśliwszym z ludzi,
któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi.

Jan Kasprowicz

Zbiory w liczbach

Zbiory MBP wg stanu na dzień 31.12.2023 roku:
księgozbiór – 213.339 wol.,
w tym: czasopisma oprawne – 2.326 wol.
zbiory specjalne:
– książka mówiona – 844 tytuły,
– audiobooki – 7.333 tytułów,
– filmy – 710 tytułów

 

Udostępnianie zbiorów w liczbach

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Ogólna liczba odwiedzin – 74.275
w tym:
– w wypożyczalniach: 56.944
– w czytelniach: 4.133 (w tym Internet: 2.006)                                                                                                                                                                           – uczestnicy imprez stacjonarnych: 13.200

Ogólna liczba wypożyczeń i udostępnień zbiorów na miejscu – 203.155

w tym:
– książki: 192.398 (w tym 191.194 na zewnątrz)
– zbiory specjalne: 6.889
– czasopisma oprawne: 51
– czasopisma bieżące: 3.817 (w tym 524 na zewnątrz)

Liczba odsłon strony www w ciągu roku: 405.971

Liczba wyświetleń publikacji zdigitalizowanych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej: 9.364

Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych – 7.905 (w tym aktywnie wypożyczających – 7.144)

Czytelnicy wg wieku:
– do 5 lat – 345
– w wieku 6-12 lat – 1.220
– w wieku 13-15 lat – 457
– w wieku 16-19 lat – 478
– w wieku 20-24 lata – 293
– w wieku 25-44 lata – 1.686
– w wieku 45-60 lat – 1.197
– powyżej 60 roku życia – 1.468

Czytelnicy wg zajęcia:
– uczący się – 2.626
– pracujący – 2.367
– pozostali – 2.151

Udostępnianie zbiorów – główne zasady

• Udostępnianie na zewnątrz:

– wypożyczanie jest bezpłatne
– czytelnikiem może zostać każdy, kto przy zapisie:
– zapozna się z regulaminem
– okaże dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– wypełni kartę zapisu i zobowiąże się podpisem do przestrzegania
regulaminu
– od osób nie zameldowanych na stałe w Łomży pobierana jest kaucja w wysokości 20,00 zł od książki
– z obowiązku uiszczania kaucji zwolnione są osoby zameldowane na terenie powiatu łomżyńskiego oraz uczniowie łomżyńskich szkół po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu
– wypożyczyć można jednorazowo 5 książek
– książki wypożycza się na okres 30 dni
– za przetrzymywanie książek pobierana jest kara w wysokości:
– 0,50 zł od czytelników do lat 16
– 1,00 zł od pozostałych czytelników
za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu książek
– czytelnik zwraca koszty wysłania upomnienia w sprawie zwrotu książek:
– upomnienie zwykłe – 1,50 zł
– upomnienie ostateczne – 4,00 zł
– za zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik uiszcza odszkodowanie w wysokości równej wartości inwentarzowej książki, lecz nie mniej niż:
– 20,00 zł – literatura piękna dla dzieci
– 30,00 zł – literatura popularnonaukowa dla dzieci
– 30,00 zł – literatura piękna dla dorosłych
– 40,00 zł – literatura popularnonaukowa

• Udostępnianie na miejscu:

– ze zbiorów na miejscu mogą korzystać wszyscy chętni
– udostępnianie na miejscu jest bezpłatne
– korzystający z czytelni ma obowiązek pozostawić u dyżurnego bibliotekarza ważny dowód tożsamości
– na miejscu czytelnik może korzystać z książek, czasopism oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza
– książki i czasopisma z lat ubiegłych czytelnik zamawia u dyżurnego bibliotekarza, do prasy bieżącej ma wolny dostęp
– przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca udostępnione materiały i otrzymuje pozostawiony dowód tożsamości
– czytelnik ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin

• Udostępnianie zbiorów specjalnych

– wypożyczanie jest bezpłatne
– wypożyczając zbiory na zewnątrz należy wypełnić rewers
– jednorazowo można wypożyczyć na zewnątrz do 5 tytułów materiałów bibliotecznych (płyty, kasety magnetofonowe, nuty, przeźrocza, zbiory plastyczne) na okres 30 dni
– książkę mówioną wypożyczać mogą osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych oraz osoby po ukończeniu 70-ego roku życia
– osoby niewidome i niedowidzące wypożyczyć mogą jednorazowo na okres 30 dni 3 tytuły książek zawierające nie więcej niż 36 kaset, wypożyczenie większej ilości kaset jest możliwe jeżeli stanowią jeden tytuł
– za przetrzymywanie zbiorów ponad termin wypożyczenia pobiera się opłatę w wysokości:
– 1,00 zł za jeden egzemplarz płyty, taśmy, nagrania itp. za każdy
rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu
– 1,00 zł za jeden tytuł książki mówionej za każdy rozpoczynający się
tydzień po terminie zwrotu

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określają regulaminy.

Niektóre zbiory biblioteczne

​• Zbiory regionalne (Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia Główna, filie)

Stanowią podstawę informacji o Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

• Dokumenty życia społecznego (Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Stanowią uzupełnienie informacji o Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

• Audiobooki i książka mówiona (Oddział Zbiorów Specjalnych)

Zbiór literatury pięknej polskiej i obcej na kasetach magnetofonowych i płytach CD i DVD.

• Filmy, gry komputerowe, kursy językowe, programy komputerowe.

• Płyty analogowe (Oddział Zbiorów Specjalnych)

Zbiór płyt z muzyką poważną i rozrywkową.

• Księgozbiór bibliologiczny (dostępny w godzinach pracy instruktora ds. metodyki bibliotecznej i doskonalenia kadr od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15 oraz w Czytelni Głównej i Wypożyczalni dla Dorosłych)

Zbiór książek, czasopism, materiałów metodycznych z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz materiałów do pracy kulturalno-oświatowej.

• Czasopisma bieżące (kliknij, aby zobaczyć listę tytułów i lokalizację)

Skip to content