Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

Zapraszamy do obejrzenia wystawy – 20 lat pierwszej państwowej uczelni w Łomży

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

20 lat pierwszej państwowej uczelni w Łomży

22 czerwca 2004 roku ówczesny premier Marek Belka podpisał rozporządzenie powołujące do życia Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pierwszym rektorem został profesor Kazimierz Pieńkowski. W rozporządzeniu Rady Ministrów została określona Misja Uczelni – „tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw”. W 2012 Senat Uczelni sformułował ją na nowo – „Kształcimy Praktyków”. Placówka podjęła także szereg inicjatyw z zakresu propagowania myśli humanistycznej. Jedną z nich jest Uniwersytet Otwarty. To semestralne cykle wykładów wybitnych humanistów, w których mogą uczestniczyć studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu.
Krokiem milowym w rozwoju uczelni było pozyskanie i remont obiektów przy ul. Akademickiej 1 i budowa nowego kampusu – oficjalnie otwartego dziesięć lat temu. Uzyskanie w 2013 kategorii naukowej było ewenementem wśród publicznych uczelni zawodowych. W czerwcu 2018 kategorię naukową osiągnął Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, a w 2022 roku uczelnia otrzymała kategorię naukową B+ w dziedzinie nauki prawne co dało uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz status Akademii. Z dniem 1 czerwca 2023 roku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży stała się oficjalnie Akademią Łomżyńską. Misja Uczelni pozostaje niezmienna – to praktyczne kształcenie w obszarach wspierających lokalną i regionalną gospodarkę, rynek pracy, często w tzw. „deficytowych” zawodach jak pielęgniarstwo czy fizjoterapia.
Obecny rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ podczas jubileuszowej gali 14 czerwca przypomniał, że dwadzieścia lat historii to ponad 120 milionów złotych pozyskanych m. in. Z funduszy europejskich na rozwój uczelni w wielu obszarach; dziewięć tysięcy absolwentów; ponad 120 umów o współpracy podpisanych z zagranicznymi uczelniami, siedemnaście kierunków studiów, stabilny od wielu lat budżet oraz zespół ludzi, którzy tworzą różnorodne aspekty akademickości – od dydaktyki po badania naukowe. Na 4 wydziałach prowadzonych jest 17 kierunków, na których studiuje około 2 tys. studentów. Władze uczelni wręczyły statuetki Przyjaciel Akademii Łomżyńskiej, które trafiły do przedstawicieli świata gospodarki i biznesu, współpracujących z uczelnią na bardzo wielu poziomach: badawczo-rozwojowym, konsultowania programów studiów, ale także mecenatu, którym są obejmowane uczelniane konkursy i studenckie wydarzenia. Jubileusz dwudziestolecia łomżyńskiej uczelni był także okazją do wręczenia nagród akademikom, którzy w roku ubiegłym roku opublikowali najwięcej prac o wysokim wskaźniku naukowej siły. Nagrody I, II i III stopnia powędrowały w sumie do 24 wykładowców. Akademia Łomżyńska stała się miejscem realizacji ambicji łomżyńskiego środowiska naukowego oraz spełnia miastotwórczą rolę jako kuźnia kadr wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom społeczno-gospodarczym miasta.
Skip to content