Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży uczestniczyli w konferencji on-line podsumowującej projekt Podlaskiego Instytutu Kultury Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim.

MBP zdobyła dofinansowanie w piątej edycji tego konkursu pod hasłem „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”.  Nasz projekt „HistoGranie” został zrealizowany przez Oddział dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych a do udziału zaprosiliśmy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona”. Zadanie zakładało poszerzenie i promowanie wiedzy historycznej na temat miasta i regionu, ale również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wybierając uczestników naszych działań chcieliśmy przyczynić się do szerzenia idei dostępności do kultury przez osoby niepełnosprawne.

W trakcie dzisiejszej konferencji koordynatorka projektu Renata Igielska miała okazję przybliżyć nasze działanie i zaprezentować efekty spotkań edukacyjnych.

Tegorocznym tematem wiodącym w zadaniu Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim była Kultura u!ważna. To temat o znaczeniu wielowymiarowym. Z całą pewnością zachęcał do refleksji nad jakością naszego życia, szczególnie nad budowaniem trwałych więzi i relacji z drugim człowiekiem i otoczeniem. Stworzył przestrzeń na naukę uważności, a więc pełnej obecności, głębokiego, świadomego przeżywania i refleksji, na docieranie do korzeni – inspirację naturą, pracami i zabawami poprzednich pokoleń, budowanie więzi, dostrzeganie tego, co ważne, reagowanie na problemy w czasach pandemii, podnoszenie ważnej i bezcennej roli współpracy. Jednak kultura uważna pozwoliła również na przyjrzenie się obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w tworzeniu i odbiorze kultury z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Chcieliśmy zwrócić uwagę i wspólnie poszukać rozwiązań problemu wynikającego z przeniesienia życia edukacyjnego i kulturalnego do sieci online.

Celem konferencji podsumowującej tegoroczny projekt Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie była próba nakreślenia obszarów komunikacji w kulturze w przestrzeni wirtualnej oraz przedstawienie wyników badań dotyczących funkcjonowania podlaskich instytucji kultury w dobie pandemii. Ponadto zaprezentowane zostaną działania zrealizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu na projekty „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”.

 

 

 

Skip to content