Biblioteka Miejska w Łomży po II wojnie światowej

 

Po zakończeniu II wojny światowej, pierwsza biblioteka publiczna w Łomży została otwarta w dniu 3 maja 1946r. Uroczystego otwarcia dokonał starosta łomżyński Tadeusz Żeglicki.


Rękopis fragmentu wystąpienia starosty łomżyńskiego

 

Pierwszą siedzibą biblioteki było pomieszczenie wygospodarowane w budynku przedwojennego hotelu Metropol przy ulicy Giełczyńskiej, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa nr 4.

W jednym pomieszczeniu zlokalizowana była wypożyczalnia oraz czytelnia na 10 osób.

Biblioteka publiczna w pomieszczeniu szkoły na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Zbiory biblioteki stanowiły głównie książki pochodzące z przedwojennych bibliotek łomżyńskich, uratowane z pożogi wojennej przez pracowników Inspektoratu Szkolnego w Łomży, a także dary osób prywatnych. Łącznie w dniu otwarcia biblioteki, jej księgozbiór wynosił ok. 3000 voluminów. Formalne udostępnianie zbiorów rozpoczęto 1 czerwca. Do końca 1946 roku zarejestrowano 487 czytelników.

17 października 1947 roku dokonano podziału Biblioteki Publicznej w Łomży na bibliotekę miejską i bibliotekę powiatową, zlokalizowane w jednym pomieszczeniu).

W miejscu tym biblioteka funkcjonowała do 5 września 1949 roku, kiedy to została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Wiejskiej 1.

Skip to content