Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

Zapraszamy do obejrzenia wystawy z okazji 140. urodzin Bohdana Winiarskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Bohdan Winiarski 140. rocznica urodzin

W tym miesiącu Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przygotowała wystawę poświęconą profesorowi Bohdanowi Winiarskiemu, na której możemy zobaczyć zdjęcia z dawnych lat oraz artykuły i prace związane z profesorem.

Profesor, sędzia i polityk, autor wielu specjalistycznych dzieł, urodził się 27 kwietnia 1884 roku w leśniczówce Bohdanowo koło Nowogrodu. Rodzina Winiarskich często zmieniała miejsce zamieszkania, po Bohdanowie przyszła kolej na Wąski Las koło Makowa, potem Różan, krótko na Łomżę, Śniadowo i Szczuczyn, gdzie rozpoczął swoją edukacje młody Bohdan. W 1895 r. zdał egzamin do gimnazjum w Łomży. Już jako uczeń gimnazjum związany był z tajnymi organizacjami niepodległościowymi, współredagował nielegalne pisemko uczniowskie „Trójkąt Literacki”. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat w 1910 roku. W tym czasie konspirował, wchodził w skład Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Wykształcenie prawnicze uzupełniał studiami w Heidelbergu i Paryżu. Po powrocie do Krakowa w 1911 roku rozpoczął działalność dydaktyczną w Polskiej Szkole Nauk Politycznych, a także na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Wandę Markowską. W latach 1916-1917 wykładał historię ustroju politycznego ziem polskich na Wyższych Kursach w Petersburgu. W okresie międzywojennym wykładał prawo międzynarodowe publiczne na Uniwersytecie Poznańskim oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Po II wojnie światowej, Profesor Bohdan Winiarski przez 21 lat był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (1948-1969), w tym przez trzy lata, jako pierwszy Polak prezydentem Haskiego Trybunału.

W latach 1924 – 1927 był komisarzem rządu do spraw likwidacji własności niemieckiej w byłym zaborze pruskim. Rok później zostaje wybrany posłem na Sejm RP z listy Związku Ludowo-Narodowego. W Sejmie zasiadał przez dwie kadencje, pozostając w opozycji do rządów marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybuch wojny zastał go wraz z rodziną w Poznaniu. We wrześniu 1939 roku, uwięziony przez Niemców, jako zakładnik, oczekiwał pewnej śmierci. W takich warunkach powstała niezwykła książka wspomnieniowa o jego dzieciństwie i młodości: „Nad Pissą, Wissą i Narwią”.
Bohdan Winiarski był także autorem wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego i politycznego, także w języku francuskim. Przetłumaczył też z francuskiego osiemnastowieczny traktat o „Prawie narodów” Emera de Vattela, przybliżając polskiemu czytelnikowi jedno z fundamentalnych dzieł klasycznych z tej dziedziny.
Zmarł w Poznaniu po krótkiej chorobie 4 grudnia 1969 roku, tuż po stracie żony. Miał troje dzieci: dwie córki i syna. Uczestniczyli oni w uroczystym odsłonięciu tablicy ku jego czci w katedrze łomżyńskiej podczas obchodów setnej rocznicy urodzin.
Skip to content