Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Fotorelacja sprzed 55. lat. Budowa pomnika Jakuba Wagi w 1967 r

Oryginały zdjęć ze zbiorów regionalnych Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży

Historia

Pomnik Jakuba Wagi

                   7 maja br. minęło 55 lat od uroczystego odsłonięcia pomnika Jakuba Wagi w Parku Miejskim w Łomży. O uczczenie pamięci wybitnego Polaka, a zarazem Łomżanina zabiegało wiele osób z naszego miasta. Szczególne zasługi w tym względzie miała ówczesna kierowniczka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Helena Czernek, która dążyła także do utworzenia na terenie parku okazałego ogrodu botanicznego, na wzór tego, jaki powstał w Łomży w 1828 roku. Do jego powstania w dużym stopniu przyczynił się właśnie Jakub Waga, który w tymże roku osiadł w Grodzie nad Narwią. W późniejszym okresie Park Miejski był ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Łomży. W połowie lat 60. XX wieku zarówno społeczeństwo, jak i władze miasta zapragnęły przywrócić dawny blask temu miejscu. W centrum parku zaplanowano postawienie pomnika Jakuba Wagi. W tym celu zawiązano społeczny komitet budowy pomnika, nad którym honorowy patronat objął Romuald Łazarowicz, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Łomży. Pomnik powstał ze środków finansowych, pochodzących ze społecznych zbiórek. Dużą aktywnością na tym polu wykazały się łomżyńskie zakłady pracy oraz młodzież szkolna. Na budowę pomnika znaczną, jak na ówczesne warunki, kwotę 10 tys. zł przekazał Łomżanin, a zarazem prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, prof. Bohdan Winiarski. Wykonania pomnika podjął się artysta rzeźbiarz Ferdynand Jarocha. Już realizacja prac konstrukcyjnych pomnika wzbudzała wielkie zainteresowanie mieszkańców Łomży, co obrazują archiwalne fotografie z tego okresu. Odsłonięcia pomnika dokonano w niedzielę, 7 maja 1967 roku. O podniosłości wydarzenia świadczy fakt, że uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta, lokalnych zakładów pracy, młodzieży i licznej rzeszy mieszkańców Łomży. Ciężaru gatunkowego tego wydarzenia nie udźwignęła jedynie lokalna prasa. Krótka wzmianka na ten temat zamieszczona została w Gazecie Białostockiej, w stałej rubryce „Wydarzenia kulturalne”, dokładnie tydzień później. W minionym półwieczu pomnik Jakuba Wagi wpisał się w stały pejzaż naszego miasta i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych obiektów miejskich. Prezentowana poniżej fotorelacja przedstawia reportażowe ujęcie procesu budowy pomnika. Oryginały zdjęć pochodzą z archiwalnych zbiorów Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
Skip to content