W dniach 23 i 24 listopada w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się dwudniowe seminarium prezentujące Cyfrową Kolekcję „Historia Kobiet”. Organizatorami przedsięwzięcia był Instytut Studiów Kobiecych oraz Katedra Historii Kultury Uniwersytetu w Białymstoku.

Na seminarium złożyły się wystąpienia prelegentów – pracowników naukowych, uniwersyteckich i regionalistów, prezentujące różne aspekty problematyki kobiecej w kontekście Cyfrowej Kolekcji „Historia Kobiet”. Z kolekcją możemy zapoznać się bezpośrednio poprzez wejście na stronę www Instytutu Studiów Kobiecych. Kolekcja ta zawiera wiele interesujących materiałów związanych z omawianym tematem, przedstawiającym kobiety zarówno w kontekście historycznym, jak też socjologicznym i kulturowym. Niewątpliwym atutem kolekcji jest bardzo bogaty materiał  dokumentacyjny, na który składają się między innymi archiwalne zdjęcia kobiet polskich w różnych kontekstach sytuacyjnych, skany dokumentów i publikacji traktujących o płci pięknej.

Spotkanie było też okazją do obejrzenia gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Zgodnie z wolą Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej pamiątkowe wyposażenie zostało przeniesione do Biblioteki uniwersyteckiej. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek w oczach rodziny Prezydenta jest traktowany jako ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził.

W seminarium brał udział też przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Daniel Frąckiewicz – kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

 

Skip to content