Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2024 organizowanego przez Muzeum Historii Polski otrzymała dofinansowanie na realizację historycznego projektu „Czerwony Bór’44 Chwała Bohaterom!” Jest to ogólnopolski program dotacyjny finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera realizację projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń historycznych czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w sposób nieszablonowy, wykorzystuje współczesne media jako środki przekazu. Realizowane w ramach programu projekty odznaczają się nowatorskim podejściem do tematu patriotyzmu, aktywują uczestników i lokalne społeczności. W realizację zadań zaangażowani są specjaliści, pasjonaci historii oraz doświadczeni animatorzy.

W ramach zadań projektowych zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Wystawa zdjęć i pamiątek związanych z uczestnikami bitwy w Czerwonym Borze 1944 r. (od 17 czerwca)
  2. Wykład otwarty historyka Leszka Żebrowskiego dotyczący genezy i przebiegu wydarzeń, jakie miały miejsce 23 czerwca 1944 r. w kompleksie leśnym Czerwonego Boru. (23 września)
  3. Cykl warsztatów, podczas których zostanie stworzona przez młodzież wielkoformatowa gra planszowa odwołująca się do lokalnych historycznych wydarzeń z czerwca 1944 r. (23-24 września)
  4. Uroczysta premiera planszowej gry wielkoformatowej (25 października)
  5. Promocja gry w łomżyńskich szkołach średnich, szkołach powiatu łomżyńskiego oraz Klubach Seniora w Łomży w celu upowszechnienia wiedzy historycznej
  6. Uroczyste podsumowanie działań projektowych

Skip to content