Podsumowanie konkursu

EKO-LISTY, CZYLI LISTY DO PRZYRODY

Podsumowania konkursu literackiego “Eko-listy, czyli listy do Przyrody” w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów 28.10.2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Konkurs Eko-Listy

W dniu 28 października w Hali Kultury w Łomży odbyło się podsumowanie konkursu literackiego pt. „Eko-listy, czyli listy do Przyrody”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Tygodnia Pisania Listów odbywającego się w dniach od 9 do 15 października, we współpracy z Nadleśnictwem Łomża i Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie. Skierowany był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Uczestnicy mieli za zadanie napisać odręcznie list do Przyrody o dowolnej tematyce.
Jury przy ocenie prac zwracało uwagę na: zgodność tematu pracy z przedmiotem konkursu, pomysł i oryginalność, poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej, ogólne wrażenie estetyczne.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Edyta Ejsmont – nauczyciel polonista Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży
  • Katarzyna Sobocińska – pracownik Nadleśnictwa Łomża
  • Ewa Kudela – pracownik Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie
  • Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży

spośród 37 złożonych prac postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii klas V – VI:
I miejsce – Szymon Domasiewicz, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
II miejsce – Magdalena Kalinowska, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
III miejsce – Natalia Leszczyńska, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży

wyróżnienia:
1. Maja Biedrzycka, kl. V, Szkoła podstawowa nr 5 w Łomży
2. Maja Kołota, kl. kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kupiskach
3. Jakub Pawelczyk, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kupiskach
4. Monika Chętnik, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

w kategorii klas VII – VIII:
I miejsce – Stanisław Śmiechowski, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
II miejsce – Mikołaj Chmielewski, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
III miejsce – Hanna Faryna, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Drozdowie

wyróżnienia:
1. Julia Wilczak, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
2. Aleksandra Drewnowska, kl. VII , Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
3. Judyta Kuczyńska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
4. Agata Laskowska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
5. Weronika Przybylska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

Jury przyznało również nagrodę specjalną „Nagrodę Nadleśnictwa”, którą otrzymała Maja Ciuchnicka, uczennica kl. V, Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.

Konkursowi towarzyszył występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży: Pawła Jacaka (ucznia kl. VI Wiesławy Staniszewskiej z klasy akordeonu), Jakuba Tarnackiego (ucznia Piotra Komorowskiego) oraz Mateusza Obryckiego (ucznia Stanisława Morawskiego) oraz pokaz fragmentu filmu Zdzisława Folgi „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – Cztery pory roku”.
Wszystkim laureatom gratulujemy zdobytych nagród i wyróżnień, uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie.

Skip to content