„HistoGranie” Miejskiej Biblioteki Publicznej

Poznanie zabytków i nieznanych faktów z wielowiekowej historii Łomży. Zwiedzanie piątnickich fortów, klasycznego przykładu fortyfikacji obronnych z XIX wieku. Terenowa gra „Łomżyńskie wędrówki” z quizami i nagrodami – to tylko niektóre atrakcje projektu „HistoGranie”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat bardzo ciekawej historii Łomży i jej okolic.

Współfinansowany przez Podlaski Instytut Kultury, kierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, projekt „HistoGranie“ potrwa do pierwszych dni października, obejmując swym zasięgiem teren Łomży i powiatu łomżyńskiego. Partnerami Miejskiej Biblioteki Publicznej w jego realizacji są Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży oraz Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy Zakładach Spożywczych „Bona” w Łomży. Najważniejsze punkty projektu to dwa spotkania edukacyjne w formie wycieczek pod kierunkiem przewodnika-historyka oraz gra terenowa „Łomżyńskie wędrówki”. Pierwsza wycieczka obejmuje teren Łomży, obfitujący w liczne zabytki oraz miejsca związane z historią dawną i najnowszą, w tym przypominające powstańcze zrywy w XIX wieku, odzyskanie niepodległości w roku 1918, walki podczas wojny polsko-bolszewickiej czy II wojny światowej. Po wycieczce jej uczestnicy wykonają lapbooki dotyczące poznanych postaci, zabytków, miejsc czy ciekawostek o Łomży, co pozwoli im nie tylko lepiej zapamiętać, ale też usystematyzować świeżo zdobytą wiedzę.
Kolejna wycieczka edukacyjna z przewodnikiem obejmie Forty w Piątnicy, kiedyś część Twierdzy Łomża, miejsce krwawych walk podczas obrony Łomży w roku 1920 oraz 1939.
Po jej zakończeniu uczestnicy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży przygotują gry z materiałów recyklingowych, inspirowane grami planszowymi i tym, czego dowiedzieli się podczas wycieczki.
Ciekawie zapowiada się również gra terenowa „Łomżyńskie wędrówki”, forma realizowana z powodzeniem przez MBP we współpracy z łomżyńskimi szkołami już wcześniej. W jej trakcie uczestnicy, czteroosobowe zespoły z opiekunem, będą na trasie rozwiązywać zagadki i wykonywać polecenia związane z kolejnymi etapami-miejscami, a każda prawidłowa odpowiedź będzie przynosić punkty, co pozwoli wyłonić zwycięzców, uhonorowanych dyplomami i nagrodami. Organizatorzy przewidują też spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego zostaną zaprezentowane lapbooki i gry planszowe.
– To dla nas zupełnie nowe doświadczenie, bo dotąd Miejska Biblioteka Publiczna nie uczestniczyła w tego typu projektach – mówi dyrektor Teresa Fromelc-Pawelczyk. – Dzięki „HistoGraniu” poszerzy się wiedza uczestników na temat historii miasta i regionu, ale bardzo ważne jest też dla nas działanie na rzecz rozwiązania problemu wykluczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie, stopniowe przełamywanie barier, zwrócenie uwagi na ich potrzeby i konieczność ich aktywizacji oraz integracji.

Skip to content