Konkurs literacki

Konkurs literacki ph. List do „przyszłego Ja” już rozstrzygnięty!

W dniu 30 października 2020 r. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego List do „przyszłego Ja” zorganizowanego z okazji Tygodnia Pisania Listów (9-15 października)
przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

List do „przyszłego Ja”

W dniu 30 października 2020 r. odbyło się podsumowanie konkursu literackiego List do „przyszłego Ja” zorganizowanego z okazji Tygodnia Pisania Listów (9-15 października)
przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Konkurs adresowany był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do siebie za 10 i więcej lat, w którym opisują siebie, swoje osiągnięcia, system wartości, otaczającą rzeczywistość oraz swoje marzenia, plany na przyszłość i oczekiwania względem siebie. Założeniami konkursu było: zainteresowanie tradycyjną formą korespondencji, kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami oraz rozbudzanie wyobraźni.

Spośród 92 złożonych prac Komisja oceniająca w składzie: Pani Maria Tocka – redaktor Tygodnika Podlaskiego „Kontakty” w Łomży; Pani Justyna Kozicka – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży; Pan Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży, biorąc pod uwagę staranność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej, pomysł na przechowanie listu i ogólne wrażenie estetyczne przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce – Mikołaj Chmielewski, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

II miejsce – Julia Chludzińska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
II miejsce – Krystian Jankowski, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

III miejsce – Oliwia Chrzanowska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
III miejsce – Julia Jankowska, kl. VI d, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
III miejsce – Julia Kołomyjska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Wyróżnienia:
Gabriela Chojnowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
Lena Dołega, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Zofia Horosz, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Aleksandra Kaliściak, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Daria Korwek, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
Zuzanna Mierzejewska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
Dominika Żelechowska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy.
Wszystkie listy zostały opublikowane na naszym padlecie dostępnym na stronie internetowej www.bibliotekadladzieci.pl oraz Facebooku Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
Nagrodzone listy odczytane przez jurorów i bibliotekarzy można wysłuchać na kanale Youtube MBP Łomża oraz na Facebooku Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość odebrania listu i przechowania go.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za udział w konkursie.

I miejsce

Mikołaj Chmielewski

kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

II miejsce

Julia Chludzińska

kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

II miejsce

Krystian Jankowski

kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

III miejsce

Julia Kołomyjska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

III miejsce

Oliwia Chrzanowska

kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

III miejsce

Julia Jankowska

kl. VI d, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w

wyróżnienie

Lena Dołęga

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Skip to content