Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ogłasza konkurs na interpretację utworów Jana Pawła II “Z wolna słowom odbieram blask”

Cele konkursu:

1. Popularyzacja twórczości Jana Pawła II.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z Łomży i powiatu łomżyńskiego.

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego utworu poetyckiego Jana Pawła II. Forma prezentacji będzie miała charakter dowolny, np. łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie (osobiście lub pocztą) karty zgłoszenia w terminie do 10 października 2020 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13. Kartę można też przesłać e-mailem na adres: biblioteka@mbp-lomza.pl

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 października 2020 r. (w czwartek) o godz. 10.00
w siedzibie MBP, ul. Długa 13, w Sali na poddaszu.

5. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez Organizatora, według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– kultura słowa
– ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.

7. Publiczność, drogą głosowania, przyzna swoją nagrodę.

8. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 086/216-54-81 w. 24, na stronie mbp-lomza.pl oraz Facebooku MBP

Zapraszamy!

 

Skip to content