W piątkowe popołudnie, 16 czerwca w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży gościł Jerzy Sikora – ksiądz, historyk literatury, poeta i profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Okazją do spotkania była wydana w ubiegłym roku książka „Życie bez karnawału. Szkice krytycznoliterackie”. Eseistyka księdza Sikory dotyczy poezji ostatniego czasu (lat 2020-2021). W tym okresie ukazały się zbiory poezji: Wojciecha Banacha, Macieja Bieszczada, Bożeny Boby-Dygi, Marka Czuku, Barbary Gruszki-Zych, Wojciecha Kassa, Krystyny Lenkowskiej, Ewy Lipskiej, Janiny Osewskiej, Jana Polkowskiego, Marka Rapnickego, Krzysztofa Szatrafskiego, Adama Ziemianina. „Życie bez karnawału” Jerzego Sikory jest próbą unikania wytartych sposobów mówienia o poezji i w ogóle o literaturze. Laureat Nagrody im. Józefa Czechowicza spogląda na literaturę w aspekcie egzystencjalnym, metafizycznym i kulturowym. „Poetycka trzynastka” angażuje czytelnika do kreatywnego uczestnictwa w lekturze. Podczas spotkania w bibliotece, opowiadając o wybranych przez siebie poetkach i poetach, ks. Jerzy Sikora mówił, że ich wiersze nie wieszczą, ale notują, rejestrują, zapisują, tworzą stenogram, a także sejsmograf swojego czasu. Poezja „trzynastki” to poezja pytań nie odpowiedzi, niewolna od lęków, niepokoju, wątpliwości. W centrum tej książki lokują się pytania o człowieka, o świat istnienia, o to jak odchodzimy. Życie nas wciąż zaskakuje, a czasy koronawirusa były traumatyczne. To było „życie bez karnawału”, jak poetycko nazwał je Krzysztof Szatrafski.

Na koniec rozmowy ksiądz Jerzy Sikora podzielił się z uczestnikami refleksją, że obcowanie badacza z tekstem literackim zaczyna się od fascynacji. Za nim powinna się pojawić fascynacja czytelników i taką ma nadzieję w przypadku najnowszej książki. Sikora oddał w nasze ręce wielogłosowy esej o codzienności zapisanej w poezji. Dobra poezja i w ogóle literatura jest przecież partnerem świata i ludzi. W omawianych przez siebie wierszach literatura stanowiła narzędzie do pokazania właśnie życia z człowiekiem w roli głównej.

opracował Krystian Kosakowski

Skip to content