W dniu 25 października 2021 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim na opowiadanie inspirowane twórczością Stanisława Lema z elementami historii Łomży. W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego w każdym wieku. Miał on na celu propagowanie kreatywnego pisania w oparciu o twórczość Stanisława Lema, szerzenie wiedzy o historii miasta oraz uczczenie 100. rocznicy urodzin twórcy.

Komisja w składzie:

Jerzy Tarczewski – nauczyciel polonista

Barbara Chojnowska – nauczyciel polonista

Anna Kamińska – polonista, bibliotekarz MBP

przyznała nagrody:

Marcin Olszewski – I miejsce za konsekwentne zrealizowanie wymogów regulaminu konkursowego, a więc odwołanie do twórczości Lema i historii Łomży oraz stylistyczną swobodę wypowiedzi

Anna Bronowicz – II miejsce za ciekawy pomysł i indywidualny styl wypowiedzi

Grażyna Kulesza Szypulska – III miejsce za zakorzenienie w historii Łomży i odwołanie do twórczości Stanisława Lema.

Podczas spotkania laureaci żywo opowiadali o swoich literackich inspiracjach, stosunku do twórczości Stanisława Lema oraz ulubionych dziełach pisarza, a także kulisach powstawania zwycięskich prac.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

 

Skip to content