“Łomżyński Bastion 1920” znalazł się na liście wydarzeń otrzymujących ministerialne wsparcie w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. To kolejny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży pozytywnie rozstrzygnięty.

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru, w ramach którego 157 podmiotów otrzymało łącznie 4 511 000,00 zł dotacji. Na 328 wniosków dofinansowanie otrzymało 157 wnioskodawców – 105 samorządowych instytucji kultury i 52 organizacje pozarządowe.

Cieszmy się bardzo, że nasz projekt otrzymał akceptację i we wrześniu będziemy mogli zacząć realizację programu przybliżającego mało znane fakty z historii, postaci oraz miejsca na ziemi łomżyńskiej, które odegrały ważną rolę w 1920 roku. Niebawem będziemy Państwa informować o programie naszych działań.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

niepodlegla.gov.pl

Skip to content