Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kończy w grudniu br. projekt pt.: „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, który realizowany był we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Jego głównym celem było przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dotkniętych autyzmem.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży reprezentowała, kierująca Oddziałem dla Dzieci – Renata Igielska. 

Wybrani bibliotekarze pochodzili z różnych bibliotek, zarówno z wojewódzkich, jak i miejskich, gminnych, szkolnych. Łączyła ich chęć zwiększenia dostępności organizowanych wydarzeń, pozyskania nowych czytelników wśród osób niepełnosprawnych, poszerzenia oferty usług bibliotecznych. Uczestnicy projektu przeszli intensywne szkolenia w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i spektrum autyzmu; poznali metody wdrażania zapisów legislacyjnych dot. zapewniania dostępności, w tym cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, a także praktyczne narzędzia komunikacji z czytelnikiem niepełnosprawnym i umożliwiające im korzystanie z oferty bibliotek. Na przykładzie imprez organizowanych przez Fundację Kultury bez Barier nauczyli się, jak zorganizować wydarzenie dla osób niepełnosprawnych, zarówno stacjonarne, jak i w wirtualnej rzeczywistości.

Wykorzystując nabytą wiedzę uczestnicy projektu opracowali i zrealizowali wydarzenia w swoich środowiskach lokalnych. Mimo pandemii i zamknięcia okresowego bibliotek oraz narzuconych ograniczeń bibliotekarzom udało się zrealizować stacjonarnie lub online wiele atrakcyjnych imprez. Wśród nich znalazły się m.in. spotkania autorskie z tłumaczeniem na PJM, przewodnik po bibliotece dla osób niepełnosprawnych, zbiór informacji o instytucjach kultury dostępnych dla osób niepełnosprawnych, warsztaty z audiodeskrypcji dla młodzieży.

Najciekawsze projekty zostały zaprezentowane podczas podsumowania 8. Edycji Festiwalu Kultury bez Barier, który odbywał się w okresie od 25.09. – 4.10. 2020 r. pod hasłem: „Dostępna biblioteka – wymogi/potrzeby/ możliwości”. W spotkaniu online (webinarium) w dniu 20.11. wzięło udział ponad 400 osób. Swoje zrealizowane projekty przedstawiły uczestniczki szkoleń SBP:

  • Dorota Surman ( Filia nr 29 MBP we Wrocławiu): Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem
  • Renata Igielska (MBP w Łomży): Histogranie
  • Joanna Kaska (WBP w Olsztynie): Pomysł na dostępność
  • Anna Rutkowska (MBP w Szczecinie): Wirtualna odsłona biblioteki a dostępność cyfrowa.

O innych zrealizowanych wydarzeniach, w ramach projektu SBP „Rzecznicy dostępności w bibliotece” można będzie też przeczytać szczegółowo na stronie www.autyzm.sbp.pl

źródło: sbp.pl

Skip to content