W najnowszym  numerze Rocznika Gostyńskiego ukazał się artykuł „Henryk Gała (1938-2020) – Nadnarwiański Książę Kultury, rodem z Zalesia”, autorstwa Radosława Gały, kuzyna zmarłego 17 lutego ubiegłego roku poety i animatora życia kulturalnego w naszym mieście. Artykuł przedstawia drogę życiową i dokonania poety, począwszy od okresu dzieciństwa i wczesnej młodości w Zalesiu pod Gostyniem, poprzez kolejne etapy egzystencji twórczej, związanej z Wrocławiem, aż po pobyt w Drozdowie pod Łomżą. Autor szczególnie mocno wyeksponował łomżyński etap w życiu Henryka Gały. Publikację ilustrują liczne fotografie miejsc i wydarzeń, związanych z osobą twórcy, któremu Łomża i Ziemia Łomżyńska tak wiele zawdzięcza. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem.

Link do artykułu: https://www.muzeum.gostyn.pl/i/rocznik/2020/153_GalaRadoslaw_PDF.pdf

Henryk Gała podczas Narodowego Czytania Pana Tadeusza przed budynkiem MBP w Łomży 8.09. 2012 r.

Henryk Gała podczas Narodowego Czytania Pana Tadeusza przed budynkiem MBP w Łomży 8.09. 2012 r.

Fot. ze zbiorów archiwalnych MBP w Łomży

 

 

Skip to content