Okolicznościową pieczęć z okazji tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania” otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć posłuży do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez mieszkańców egzemplarzach „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Skip to content