Początki biblioteki dziecięcej w Łomży sięgają 1956 roku, kiedy to przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, mieszczącej się przy ulicy Sadowej, zorganizowano małą czytelnię dziecięcą. Niewielka powierzchnia czytelni (24 m 2 ) stanowiła dużą barierę przy stale wzrastającym księgozbiorze literatury dziecięcej i młodzieżowej, który na początku lat 60-tych przekroczył 3 tysiące woluminów.

Trudne warunki lokalowe ograniczały też pracowników czytelni przy organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz promujących czytelnictwo wśród najmłodszych użytkowników biblioteki.

Podejmowane przez kierownika PiMBP wysiłki, mające na celu pozyskanie lokalu na potrzeby biblioteki dziecięcej, zostały zwieńczone sukcesem. Władze miasta przekazały na ten cel lokal o powierzchni 87 m 2 , mieszczący się na parterze bloku mieszkalnego przy ulicy Rządowej 12, od strony Placu Żeglickiego (obecnie Stary Rynek).


Fronton budynku, w którym w latach 1963-1998 mieściła się biblioteka dziecięca (zdjęcie współczesne).

Uroczystego otwarcia pierwszej na terenie miasta Łomży biblioteki dziecięcej dokonano we wrześniu 1963 roku. O randze i doniosłości wydarzenia najdobitniej świadczy fakt uczestnictwa w nim przedstawiciela władz centralnych, wiceministra Kultury i Sztuki Tadeusza Zaorskiego. Władze lokalne reprezentowane były przez przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Romualda Łazarowicza i przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Jana Wąsika.

Kierownik PiMBP w Łomży Helena Czernek, wiceminister Kultury i Sztuki Tadeusz Zaorski, przewodniczący Prezydium PRN w Łomży Romuald Łazarowicz i przewodniczący Prezydium MRN w Łomży Jan Wąsik w otoczeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.

W ceremonii otwarcia biblioteki dziecięcej licznie uczestniczyli najmłodsi miłośnicy książek, uczniowie z kl. II A i II B Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży, wraz z nauczycielką Czesławą Jemielity. W ramach części artystycznej tego wydarzenia uczniowie recytowali wiersze okolicznościowe, traktujące o książkach, wiedzy i patriotyzmie.
Na zakończenie uroczystości kierowniczka nowej biblioteki dziecięcej Jadwiga Łebkowska dokonała prezentacji pomieszczeń tej placówki.

Uczniowie SP nr 4 w Łomży Agnieszka Sztajerowska i Ryszard Kisiel lustrują księgozbiór nowo otwartej biblioteki dziecięcej (źródło: Gazeta Białostocka 1963, nr 226)

Obszerna relacja z otwarcia nowej biblioteki publicznej w Łomży była zamieszczona w Gazecie Współczesnej z dnia 24 września 1963 r. w artykule pt. “Piękny podarek”. Informacja z tego wydarzenia znalazła się również w kronice Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.
Biblioteka dziecięca przy Starym Rynku funkcjonowała do 1998 roku, kiedy to została przeniesiona do obecnej siedziby przy ulicy 3 Maja 6A.

Skip to content