MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY

FILIA NR 1

ogłasza konkurs plastyczny

 

Pobliskie wody i strumyki

 

pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
z okazji Światowego Dnia Wody

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką malarską (akwarela, farby plakatowe, akrylowe, gwasz, kolaż, batic) umożliwiającą jej ekspozycję w antyramach.

Prace mogą wykorzystywać typowe dla regionu motywy np.: nazwę miejscowości, mosty, stawy, strumyki, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.

Format pracy jest dowolny, ale nie powinien przekraczać wymiarów: 90 cm (pion) 65 cm (poziom).

Do pracy powinna zostać dołączona KARTA ZGŁOSZENIOWA wypełniona i podpisana przez autora oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane.

Prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia Nr 1 ul. Polna 16, 18-400 Łomża w terminie do 31.03.2022 r.

Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  Filii  Nr  1  MBP w  Łomży, ul. Polna 16,
w dniu 19.04.2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w czasie trwających Dni Literatury Dziecięcej.

Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86/ 212 50 29.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA I KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Skip to content