Wystawa

Powstanie listopadowe

190 lat temu wybuchło Powstanie listopadowe, zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

190 lat temu wybuchło Powstanie listopadowe, zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Rozpoczęta insurekcja narodowa była największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Niestety konsekwencje tego zrywu znacznie pogorszyły los Polaków. W jego efekcie rozpoczęła się Wielka Emigracja, a pozostałych na terenie Polski obywateli dotknęły głębokie represje. Miało ono jednak duże znaczenie dla młodych ludzi, którzy nie pamiętali niepodległej ojczyzny. Dało im nadzieję na jej odzyskanie. Skutecznie te nadzieje wspierali twórcy polskiej kultury i sztuki, którzy musieli opuścić kraj. Wystawę książek dotyczących Powstania listopadowego przygotował Dział Informacyjno-Bibliograficzny.
Skip to content