Okazją do promocji czytelnictwa były organizowane od 1946 roku obchody „Święta Oświaty”. Zasady organizowania i realizacji uroczystości określała instrukcja wydawana na szczeblu centralnym w oparciu o uchwałę Rady Ministrów.
Podstawowym celem organizowanych przedsięwzięć była walka z analfabetyzmem poprzez promocję książek , prasy i instytucji publicznych w lokalnych społecznościach. Naturalnie imprezy te miały silny kontekst ideologiczny. Było to realizowane za pośrednictwem cyklu wystaw na stoiskach przede wszystkim bibliotek i szkół. W akcję włączały się też inne instytucje funkcjonujące w środowisku lokalnym, tj. sądy, ZNP czy też PZU.
W 1949 r. „Święto Oświaty” zmieniło nazwę na „Tydzień Oświaty Książki i Prasy”. 8 maja tegoż roku w Łomży, wzdłuż ulicy Dwornej zorganizowano wiele stoisk różnych instytucji miejskich, wśród których znajdowała się też ekspozycja Biblioteki Publicznej.

Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

 

Stoisko Szkoły Nr 4

Stoisko Szkoły Nr 2

 

Stoisko ZNP

Stoisko Sądu Okręgowego

Lokalny kronikarz tamtych czasów doliczył się 21 stolików ekspozycyjnych. Stoisko biblioteki zostało wyróżnione przez organizatorów. Biblioteka publiczna zdobyła pierwsze miejsce i została nagrodzona pamiątkowym albumem.

Skip to content