Materiały, które pomogą odnaleźć się uchodźcom w Polsce. Większość informacji udostępniono w języku polskim i języku ukraińskim.
Oficjalne źródła informacji przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy i inne jednostki.

Skip to content