Pięciotomowa książka Petera Rainy stanowi dzieło wyjątkowe. Jest obszerną i wszechstronną tematycznie biografią jednego z największych Polaków. O jej wartości stanowi już to, że napisana została przez najwybitniejszego historyka, od kilkudziesięciu lat badającego najnowsze dzieje polskiego Kościoła, w tym zwłaszcza działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Autor w swej pracy wykorzystał wszelkie dostępne materiały archiwalne, zarówno kościelne, jak świeckie, w tym pozostawione przez komunistyczne władze partyjne i administracyjne, jak również prasę – krajową i emigracyjną, a także osobiste zapiski Stefana Wyszyńskiego. Trzeba podkreślić sympatię, jaką darzył autora Prymas, uznający go za wiarygodnego historyka i wartościowego człowieka.

Skip to content