Wczoraj (18 czerwca) odbyło się pierwsze szkolenie w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Dzieci, który realizuje projekt LibrAfrica Grupa (Biblioteki jako Centra Rozwoju Dzieci w wioskach Afryki). Zakłada on budowę małych bibliotek dla dzieci z zapomnianych afrykańskich wiosek w Ugandzie i Tanzanii. Wolontariusze fundacji dostarczają dzieciom narzędzia rozwoju, by mogły mieć wpływ na swoją przyszłość.

W trakcie szkolenia uczestników zapoznano z misją fundacji oraz z projektami, które zostały zrealizowane w Polsce i Afryce:

  • LibraAfirca. Pomagamy najbiedniejszym dzieciom uzyskać dostęp do edukacji
  • Podziel się światłem. Pomoc w uzyskaniu dostępu do światła aby najbiedniejsze dzieci po zmroku mogły się uczyć
  • Myśl globalnie, działaj lokalnie. Zapoznanie lokalnych społeczności z problemami współczesnego świata i możliwościami pomocy

Zaproszony gość Elmi z Somalii podzielił się swoimi doświadczeniami uchodźcy, przedstawił problemy z jakimi boryka się kontynent afrykański i wskazał najlepsze sposoby pomocy najuboższym.

 

 

 

 

Skip to content