Pracownicy bibliotek z województwa podlaskiego spotkali się 9 maja, w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aby wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Srebrnej Róży oraz przyznano tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego.

Święto bibliotekarzy to w Książnicy Podlaskiej dzień wyjątkowy. Od 1999 roku dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa oraz na rzecz bibliotek województwa podlaskiego Nagrodę Srebrnej Róży.

W tym roku kapituła przyznała Nagrodę Srebrnej Róży Waldemarowi Smaszczowi – za ponad 50 lat działalności twórczej na płaszczyźnie literackiej, będącej miarodajnym próbnikiem prawdziwej jakości „słowa”, jakim są niesione przez nie „Prawda, Dobro i Piękno” oraz radość, że ścieżki jego działań zawodowych i osobistych ubogacały działalność Książnicy Podlaskiej na przestrzeni wielu lat, podczas rozlicznych spotkań, tekstów i pełnych wsparcia oraz życzliwości rozmów. – Cokolwiek w moim życiu się zdarzyło, zawsze było to związane z książkami. Jestem wzruszony, dziękuję za wszystko, ale bez książek to ja sobie swojego życia nie wyobrażam – powiedział Waldemar Smaszcz, odbierając nagrodę.

Dyplomem Honorowym Srebrnej Róży wyróżniono Agnieszkę Modzelewską – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży za profesjonalizm oraz szczególne zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania nowych technologii.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego przyznało tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego Monice Łapińskiej – kierownik Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, za samodzielność i odwagę w podejmowaniu decyzji oraz kreowaniu ciekawych inicjatyw w prowadzonej przez nią placówce. Wśród kandydatów zgłoszonych do tytułu Bibliotekarza Roku była Teresa Fromelc-Pawelczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Oprócz Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, życzenia bibliotekarzom złożyli m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

 

Skip to content