Pierwszego dnia wiosny, 21 marca, został ogłoszony konkurs poetycko-plastyczny “Wesoła pszczoła – malowane wiersze” skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Łomży oraz powiatu łomżyńskiego. Dzisiaj, w Światowym Dniu Pszczół, odbyło się jego podsumowanie.
Na konkurs zgłoszono 86 prac.
Jury w składzie: Pani Izabela Cierpikowska – artysta plastyk ; Pani Agnieszka Zielewicz – pszczelarka, przedstawicielka Leśnej Pracowni i Stowarzyszenia Miód na Serce, Pani Justyna Kozicka – bibliotekarka Filii Nr 6 oraz Pani Elżbieta Piasecka – Chamryk – kierownik Filii nr 6 oraz prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oceniło prace przyjmując następujące kryteria:
  • zgodność pracy z tematem konkursu;
  • kreatywność;
  • staranność wykonania;
  • wrażenia artystyczne.
Przyznano 6 nagród głównych, 1 nagrodę pszczelarza, 1 nagrodę Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz 14 wyróżnień.
Nagrody:
1 miejsce – Julia Mocarska, lat 8,
2 miejsce – Nikola Ponichtera, lat 10,
2 miejsce – Wiktoria Skowronek, lat 8,
3 miejsce – Blanka Pieńkowska, lat 8,
3 miejsce – Wiktoria Rogalska, lat 9,
3 miejsce – Emilia Szulc, lat 8.
Nagroda pszczelarza: Alicja Wysocka, lat 10
Nagroda Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami: Marcin Rembiszewski, lat 8
Wyróżnienia otrzymali:
Kornelia Gacka, lat 8
Maciej Gacki, lat 9
Wiktoria Karasek vel Karasiewicz, lat 8
Julia Konopka, lat 8
Alicja Kozikowska, lat 7
Kornelia Laskowska, lat 7
Kornelia Malinowska, kl. II
Kamila Mielechowicz, lat 8
Maja Piątek
Michalina Plebanek, lat 8
Franciszek Salwowski, lat 10
Alexander Sulej, lat 7
Malwina Tyszko, lat 7
Nadia Wiśniewska, lat 9.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody główne książkowe i rzeczowe.
Fundatorami nagród są: Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, Pasieka Zielówka/Leśna Pracownia oraz Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko “Arka”.
Skip to content